Trainingen

 • 0 Hoofdstukken

  40 jaar VAD. Van toen naar morgen

  VAD blaast 40 kaarsjes uit. Verschillende sprekers kijken terug en werpen een blik op de toekomst van het alcohol- en drugwerkveld. Ontdek het programma hier en schrijf je in!

   

 • 0 Hoofdstukken

  Aan de slag met blended hulpverlening in de verslavingszorg: een kennismaking met online hulp

  Het aanbod en de diversiteit van onlinetools is door de covid-19 pandemie sterk toegenomen. Ook in de verslavingszorg wordt er steeds meer gebruik gemaakt van online hulverlening. Een veelgebruikte vorm is blended hulpverlening. Maar wat is blended hulp? En hoe ga je er mee aan de slag? Deze vorming bied je een eerste kennismaking met blended hulpverlening en geeft een overzicht van verschillende onlinehulp opties in de verslavingszorg.

 • 0 Hoofdstukken

  ACT en verslaving

  Maak op een ervaringsgerichte manier kennis met het theoretische model van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en leer hoe je er mee aan de slag gaat met verslaving. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) behoort tot de zogenaamde derde generatie gedragstherapieën en combineert een aantal acceptatie- met gedragsmatige technieken. Doel is het vergroten van de psychologische flexibiliteit. ACT blijkt tevens een effectieve behandelmethode voor diverse, psychische problemen waaronder ook verslaving.

 • 8 Hoofdstukken

  Als kleine kinderen groot worden (Gamen)

  Deze e-learning is bedoeld om trainers klaar te stomen voor het geven van de interactieve vorming ‘Als Kleine Kinderen Groot Worden en Gamen’. Deze korte…
 • 9 Hoofdstukken

  Als kleine kinderen groot worden (Tabak, alcohol en drugs)

  Deze e-learning is bedoeld om trainers klaar te stomen voor het geven van de interactieve vorming ‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’. Deze korte samenvatting legt…
 • 0 Hoofdstukken

  Basisvorming alcohol- en drugpreventie

  Ben je nieuw in het preventielandschap? In deze vijfdaagse praktijkgerichte basisvorming krijg je de basiskaders van alcohol- en drugpreventie mee, leer je wat kwaliteitsvolle A&D-preventie omvat en kan je kennismaken met enkele sectoren naar keuze.

 • 0 Hoofdstukken

  Basisvorming Motiverende Gespreksvoering

  Motiveren kun je leren. Heb je het gevoel dat cliënten motiveren om te veranderen erg lastig is en veel energie kost? In deze basistraining Motiverende Gespreksvoering leer je een praktisch model toepassen om doelgericht de autonome motivatie te versterken.
 • 0 Hoofdstukken

  Basisvorming Motiverende Gespreksvoering

  Motiveren kun je leren. Heb je het gevoel dat cliënten motiveren om te veranderen erg lastig is en veel energie kost? In deze basistraining Motiverende Gespreksvoering leer je een praktisch model toepassen om doelgericht de autonome motivatie te versterken.

 • 0 Hoofdstukken

  De (therapeutische) gemeenschap zelf is de methode van behandelen

  Kennisoverdracht over het model, de methode, de concepten en de visie van de Therapeutische  Gemeenschap worden in deze driedaagse opleiding op een interactieve manier verdiept en besproken.

 • 0 Hoofdstukken

  De (therapeutische) gemeenschap zèlf is de methode van behandelen

  Kennisoverdracht over het model, de methode, de concepten en de visie van de Therapeutische  Gemeenschap worden in deze driedaagse opleiding op een interactieve manier verdiept en besproken.

 • 3 Hoofdstukken

  De invloed van Mens, Middel en Milieu op druggebruik en drugproblemen

  Wat zijn drugs? Hoe verdeelt het Drugwiel alle drugs onder in zeven categorieën? Deze online opleiding begint met het beantwoorden van deze basisvragen. Daarna staan we stil bij het MMM-model. Dat geeft het complex samenspel weer van risicofactoren en beschermende factoren, dat bepaalt of iemand al dan niet drugs begint te gebruiken, en later of hij of zij er eventueel problemen mee krijgt. Elke online vorming omvat enkele verwerkingsvraagjes. Deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.
 • 3 Hoofdstukken

  Drugs in de hersenen

  In deze online vorming staan we stil bij de invloed van drugs op de hersenen. We beantwoorden de volgende vragen. Wat is de structuur van onze hersenen? Hoe werken de hersenen? Hoe beïnvloeden drugs de neurotransmitters? Welke hersengebieden spelen een belangrijke rol?

  Daarna overlopen we enkele specifieke drugs en hun werking op de neurotransmitters. Als laatste staan we stil bij welke rol de hersenen spelen bij het ontstaan van een verslaving.

 • 0 Hoofdstukken

  Dubbele diagnose-reeks: ADHD en verslaving

  In een reeks vormingen over dubbele diagnose, zetten we de samenhang van verschillende psychiatrische aandoeningen met verslaving op een rijtje. Personen met een psychiatrische stoornis, lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van een middelenproblematiek. Professionals in de alcohol- en drughulpverlening én de bredere GGZ komen dus geregeld ​in contact met dubbelediagnosepatiënten. Om hier op een effectieve wijze mee om te gaan is een goed begrip van de dubbele problematiek en integrale behandelvormen noodzakelijk.

 • 0 Hoofdstukken

  Dubbele diagnose-reeks: Angststoornissen en verslaving

  In een reeks vormingen over dubbele diagnose, zetten we de samenhang van verschillende psychiatrische aandoeningen met verslaving op een rijtje. Personen met een psychiatrische stoornis, lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van een middelenproblematiek. Professionals in de alcohol- en drughulpverlening én de bredere GGZ komen dus geregeld ​in contact met dubbele diagnosepatiënten. Om hier op een effectieve wijze mee om te gaan is een goed begrip van de dubbele problematiek en integrale behandelvormen noodzakelijk.

 • 0 Hoofdstukken

  Dubbele diagnose-reeks: Autisme en verslaving

  In een reeks vormingen over dubbele diagnose zetten we de samenhang van verschillende psychiatrische aandoeningen met verslaving op een rijtje.

  Personen met een psychiatrische stoornis lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van een middelenproblematiek. Professionals in de alcohol- en drughulpverlening én de bredere GGZ komen dus geregeld ​in contact met dubbelediagnosepatiënten. Om hier op een effectieve wijze mee om te gaan is een goed begrip van de dubbele problematiek en integrale behandelvormen noodzakelijk.

 • 0 Hoofdstukken

  Dubbele diagnose-reeks: Stemmingsstoornissen en verslaving

  In een reeks vormingen over dubbele diagnose, zetten we de samenhang van verschillende psychiatrische aandoeningen met verslaving op een rijtje. Personen met een psychiatrische stoornis lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van een middelenproblematiek. Professionals in de alcohol- en drughulpverlening én de bredere GGZ komen dus geregeld ​in contact met dubbele diagnosepatiënten. Om hier op een effectieve wijze mee om te gaan is een goed begrip van de dubbele problematiek en integrale behandelvormen noodzakelijk.

 • 0 Hoofdstukken

  Dubbele diagnose-reeks: Trauma en verslaving – mei 2022

  Personen met een psychiatrische stoornis, lopen een veel groter risico op de ontwikkeling van een middelenproblematiek, dan mensen uit de algemene bevolking. Professionals in de alcohol- en drughulpverlening én in de bredere GGZ komen dus geregeld in contact met dubbele diagnose-patiënten. Om hier op een effectieve wijze mee om te gaan is een goed begrip van de dubbele problematiek en integrale behandelvormen noodzakelijk.

 • 0 Hoofdstukken

  Dubbele diagnose-reeks: Trauma en verslaving – november 2022

  Personen met een psychiatrische stoornis, lopen een veel groter risico op de ontwikkeling van een middelenproblematiek, dan mensen uit de algemene bevolking. Professionals in de alcohol- en drughulpverlening én in de bredere GGZ komen dus geregeld in contact met dubbele diagnose-patiënten. Om hier op een effectieve wijze mee om te gaan is een goed begrip van de dubbele problematiek en integrale behandelvormen noodzakelijk.

 • 0 Hoofdstukken

  Dubbele diagnose-reeks: Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen

  Hoe versterken deze twee problemen het problematische verloop en hoe bemoeilijkt het ene probleem de behandeling van het andere? De gecombineerde problemen blijven vaak onderbelicht. Ook de teneur blijft vaak somber. Herstel of genezing is veel moeilijker dan voor elk van deze twee problemen –verslaving en persoonlijkheidsstoornis– apart.

  De combinatie kent meestal een ongunstiger verloop, met een beduidend verminderde levenskwaliteit op verschillende levensdomeinen.

 • 0 Hoofdstukken

  Dubbele Diagnose: Psychotische gevoeligheid en middelenafhankelijkheid

  Hoe ga je om met mensen met een kwetsbaarheid voor psychose en die tevens middelen als cannabis of cocaïne gebruiken? Cliënten met een psychotische problematiek en ernstig middelenmisbruik vallen makkelijk tussen wal en schip. In de alcohol- en drugsector vormen ze een kwetsbare groep die moeilijk om kan met bepaalde regels en verwachtingen. In voorzieningen gespecialiseerd in het werken met mensen met psychotische stoornissen vormt dan weer het middelengebruik soms een probleem.

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen