Motiverende gespreksvoering voor bedrijfshulpverleners – 18 en 30 januari 2024

Bedrijfshulpverleners vervullen door hun beroepsgeheim en hun specifieke functie een belangrijke rol binnen het alcohol- en drugbeleid van een organisatie. Zij vormen de brug tussen de organisatie en de hiërarchische lijn enerzijds en de externe hulpverleners anderzijds (huisdokter, gespecialiseerde hulpverlening). Zo kunnen bedrijfshulpverleners met de nodige vertrouwelijkheid screenen naar alcohol- en druggebruik, en medewerkers motiveren en doorverwijzen. Ook kunnen ze adviseren over wijziging in functie of arbeidsomstandigheden. Tijdens deze tweedaagse opleiding bespreken we de rol die bedrijfshulpverleners hebben in  een beleidsmatig kader, maar werken we vooral aan de gespreksstijl die bedrijfshulpverleners in hun gesprekken met medewerkers kunnen hanteren.

Doelpubliek

Met bedrijfshulpverleners bedoelen we: preventieadviseurs arbeidsartsen en psychosociale aspecten, bedrijfsmaatschappelijk werkers en -verpleegkundigen, vertrouwenspersonen. De opleiding is niet bedoeld voor medewerkers van HRM- of personeelsdiensten, noch voor therapeuten.

Minimum 8 en maximum 16 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Marie-Claire Lambrechts en Joyce Borremans, stafmedewerkers, VAD

Niet ingeschreven
Je bent niet aangemeld

Training Includes

 • Training Certificate

  Praktische Info

  • 18 en 30 januari 2024
  • Telkens van 9.30 u. tot 16.30 u., onthaal met koffie vanaf 9.00 u
  • VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel
  • 450 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch).

  Inschrijving

  Uiterste inschrijvingsdatum: 4 januari 2024 Na inschrijving ontvang je een mail met de bevestiging van je deelname, en een tweede mail met de factuur.

  Contact

  Praktisch: vormingen@vad.be
  Inhoudelijk:
  Marie-Claire.Lambrechts@vad.be - 02 423 03 51
  Joyce.Borremans@vad.be - 02 423 03 56

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen