Trainingen

 • 4 Hoofdstukken

  Evidence-based preventie – Omgevingsgerichte preventie

  Deze online cursus is gebaseerd op het European Prevention Curriculum (EUPC) en richt zich naar drugpreventieprofessionals, beslissings- en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren…
 • 5 Hoofdstukken

  Evidence-based preventie – Setting arbeid

  Deze online cursus is gebaseerd op het European Prevention Curriculum (EUPC) en richt zich naar drugpreventieprofessionals, beslissings- en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren…
 • 4 Hoofdstukken

  Evidence-based preventie – Setting gezin

  Deze online cursus is gebaseerd op het European Prevention Curriculum (EUPC) en richt zich naar drugpreventieprofessionals, beslissings- en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren…
 • 5 Hoofdstukken

  Evidence-based preventie – Setting school

  Deze online cursus is gebaseerd op het European Prevention Curriculum (EUPC) en richt zich naar drugpreventieprofessionals, beslissings- en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren…
 • 3 Hoofdstukken

  Gamen

  In deze online vorming maken we kennis met gamen. We bespreken de belangrijkste aspecten van gamen. We bekijken wat gamen zo aantrekkelijk maakt. Wat kunnen de voor- en nadelen van gamen zijn? Wanneer spreken we van problematisch gamen? En wat veroorzaakt die problemen? Tenslotte gaan we kort in op preventie en hulp bij problematisch gamegedrag.
 • 3 Hoofdstukken

  Gokken

  In deze online vorming maken we kennis met de belangrijkste aspecten van gokken. Zo bekijken we wat gokken is en wat de wet over kansspelen zegt. Daarna overlopen we welke elementen er aan de basis liggen van de evolutie naar probleemgedrag. Ten slotte gaan we kort in op wat een gokstoornis is, hoe er preventief kan gehandeld worden en welke hulp er voorhanden is.

  Elke online vorming omvat enkele verwerkingsvraagjes. Deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

 • 3 Hoofdstukken

  Hallucinogenen

  Lsd en paddo's zijn de bekendste voorbeelden van hallucinogene drugs. In deze basismodule bespreken we wat hallucinogenen precies zijn, en welke effecten ze hebben op het lichaam en de hersenen. We zoeken uit wat de risico’s zijn en welke factoren die risico’s groter of kleiner maken. We staan stil bij het omgaan met problemen. En ten slotte kijken we naar wat de Belgische wet zegt over hallucinogenen. Elke cursus omvat enkele verwerkingsvragen, deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.
 • 3 Hoofdstukken

  Het interventie-continuüm

  In deze online vorming krijg je een zicht op de aanpak van middelengebruik, gamen en gokken via preventie, vroeginterventie en hulpverlening in Vlaanderen. Je leert wat de visie en doelstellingen zijn. Daarnaast krijg je beter zicht op wat de aanpak in de praktijk inhoudt.
 • 0 Hoofdstukken

  Hoe ontwikkel je een integraal en evenwichtig drugbeleid voor festivals? – voorjaar 2023

  Geloof jij dat een zerotolerance drugbeleid voor festivals de juiste aanpak is? Uit onderzoek blijkt dat deze eenzijdige aanpak niet het gewenste resultaat oplevert en zelfs contraproductief kan werken.

 • 0 Hoofdstukken

  Hulpverlening bij alcoholproblemen – voorjaar 2023

  Tijdens deze opleidingsdag krijg je zicht op de belangrijkste aspecten van het product ‘alcohol’, de mogelijke gevolgen van alcoholgebruik en de alcoholspecifieke aanpak bij alcoholproblemen en –verslaving.

 • 0 Hoofdstukken

  Masterclass: Coachen van organisaties in het ontwikkelen van een alcohol- en drugpreventiebeleid – voorjaar 2023

  Tijdens deze twee vormingsdagen krijg je theoretische informatie over het coachen van een organisatie (kenmerken van elke fase, taak en rol van de preventiewerker en organisatie in elke fase). Tegelijkertijd wordt de theorie stapsgewijze toegepast op casussen uit verschillende settings (school, OCMW, sportclub…).

 • 0 Hoofdstukken

  Masterclass: Hoe feedback geven en ontvangen in een Therapeutische Gemeenschap?

  Tijdens deze 2-daagse opleiding zoomen we in op achterliggende visie en meervoudige technieken en gelaagdheid waarmee feedbackmomenten gebruikt worden binnen de bewonersgroep èn door de begeleiding. Theorie, oefening en training wisselen elkaar af in deze opleiding voor TG-begeleiders.

 • 6 Hoofdstukken

  Middelengebruik, gamen en gokken in de jeugdhulpverlening

  Als jeugdhulpverlener ben je best alert voor signalen van middelengebruik, risicovol gamen en gokken bij jongeren. Hoe sneller je signalen opmerkt, hoe vroeger je er mee aan de slag kan. Maar wat zijn nu precies die signalen, hoe kan je ze opmerken, correct inschatten en bespreekbaar maken?

 • 5 Hoofdstukken

  Motiverende gespreksvoering

  In deze online vorming maak je kennis met Motiverende gespreksvoering. Je krijgt meer inzicht in wat maakt dat mensen veranderen en wat motiverende gespreksvoering tot een effectieve gespreksstijl bij verandering maakt. We staan stil bij de basishouding of geest, de verschillende processen die een kompas kunnen zijn in je begeleiding en de belangrijkste gespreksvaardigheden. Per proces illustreren we hoe je deze gespreksvaardigheden doelgericht kan inzetten.  

 • 0 Hoofdstukken

  Motiverende gespreksvoering voor bedrijfshulpverleners – 15 en 22 juni 2023

  Bedrijfshulpverleners vervullen door hun beroepsgeheim en hun specifieke functie een belangrijke rol binnen het alcohol- en drugbeleid van een organisatie. Zij vormen de brug tussen de organisatie en de hiërarchische lijn enerzijds en de externe hulpverleners anderzijds (huisdokter, gespecialiseerde hulpverlening). Zo kunnen bedrijfshulpverleners met de nodige vertrouwelijkheid screenen naar alcohol- en druggebruik, en medewerkers motiveren en doorverwijzen. Ook kunnen ze adviseren over wijziging in functie of arbeidsomstandigheden. Tijdens deze tweedaagse opleiding bespreken we de rol die bedrijfshulpverleners hebben in  een beleidsmatig kader, maar werken we vooral aan de gespreksstijl die bedrijfshulpverleners in hun gesprekken met medewerkers kunnen hanteren.
 • 5 Hoofdstukken

  Nieuwe Psychoactieve stoffen (NPS)

  'Research chemicals’, ‘designer drugs’, ‘legal highs’, ‘spice’ of ‘herbal highs’… Er doen heel wat begrippen de ronde die slaan op nieuwe of minder bekende drugs. Op den duur zie je door het bos de bomen niet meer: wat zijn deze stoffen nu precies? Feit is dat er de voorbije decennia heel wat zogeheten Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) opdoken en blijven opduiken. Deze basisintroductie helpt dat fenomeen beter begrijpen, schets een beeld over welke stoffen het zoal gaat en wat hun risico’s zijn.

 • 0 Hoofdstukken

  Omgaan met alcohol en andere verslavingsproblemen bij cliënten in de thuiszorg – Online – najaar 2023

  Werk je als leidinggevende binnen de thuis- en gezinszorg? Ben je op zoek naar handvatten en tips om signalen op te merken en bespreekbaar te maken? Wil je jouw medewerkers hierin coachen? Of wil je een alcohol- en drugbeleid voor cliënten uitwerken? Dan is deze vorming iets voor jou!

 • 0 Hoofdstukken

  Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulpverlening – Oost-Vlaanderen

  Hoe kan je als jeugdhulpverlener het gebruik van alcohol en illegale drugs bespreekbaar maken met jongeren, hoe schat je het juist in, hoe kan je jongeren motiveren om iets aan hun gebruik te veranderen, hoe kan je samenwerken met externe hulpverlening…

 • 0 Hoofdstukken

  Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulpverlening – Limburg

  Hoe kan je als jeugdhulpverlener het gebruik van alcohol en illegale drugs bespreekbaar maken met jongeren, hoe schat je het juist in, hoe kan je jongeren motiveren om iets aan hun gebruik te veranderen, hoe kan je samenwerken met externe hulpverlening,…

 • 0 Hoofdstukken

  Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulpverlening – Provincie Antwerpen

  Hoe kan je als jeugdhulpverlener het gebruik van alcohol en illegale drugs bespreekbaar maken met jongeren, hoe schat je het juist in, hoe kan je jongeren motiveren om iets aan hun gebruik te veranderen, hoe kan je samenwerken met externe hulpverlening,…

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen