Trainingen

 • 0 Hoofdstukken

  Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulpverlening – Vlaams-Brabant en Brussel

  Hoe kan je als jeugdhulpverlener het gebruik van alcohol en illegale drugs bespreekbaar maken met jongeren, hoe schat je het juist in, hoe kan je jongeren motiveren om iets aan hun gebruik te veranderen, hoe kan je samenwerken met externe hulpverlening…

 • 0 Hoofdstukken

  Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulpverlening – West-Vlaanderen

  Hoe kan je als jeugdhulpverlener het gebruik van alcohol en illegale drugs bespreekbaar maken met jongeren, hoe schat je het juist in, hoe kan je jongeren motiveren om iets aan hun gebruik te veranderen, hoe kan je samenwerken met externe hulpverlening,…

 • 3 Hoofdstukken

  Ontstaan van middelgerelateerde en verslavings-problemen: een dynamisch proces

  Hoe ontstaan middelgerelateerde en verslavingsproblemen? In deze online vorming gaan we gaan dieper in op de veranderingen in het brein die er bij sommigen toe leiden dat ze de controle over hun gebruik verliezen. We bekijken welke factoren kunnen leiden naar een middelengerelateerde stoornis, en welke factoren die stoornis in stand houden. Ten slotte gaan we in op de officiële classificaties van middelengerelateerde stoornissen volgens de ICD-11 en DSM-5. Elke onlinemodule omvat enkele verwerkingsvraagjes. Deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.
 • 3 Hoofdstukken

  Opioïden

  Heroïne en opioïde pijnstillers vallen in het Drugwiel in de categorie van de opioïden. In deze vorming bespreken we wat opioïden zijn en we bekijken de gemeenschappelijke kenmerken. Daarna gaan we dieper in op heroïne. We bespreken ook de meestgebruikte opioïde pijnstillers. Elke online vorming omvat enkele verwerkingsvraagjes. Deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.
 • 0 Hoofdstukken

  Psycho-educatie bij middelenproblemen

  Hoe informeer je je cliënten alsook hun familie over de problematiek van verslaving en hoe er mee om te gaan? Hoe doe je dat op een boeiende manier en zonder te veel in de val van de expert-hulpverlener te trappen? Welke plaats krijgt ‘psycho-educatie’ binnen het hulpverleningsproces aan mensen die problemen hebben met alcohol, andere drugs of gedragsverslavingen? Psycho-educatie kan er heel verschillend uitzien afhankelijk van de doelgroep, doel van de interventie en setting.

 • 3 Hoofdstukken

  Psychoactieve medicatie

  In deze online cursus gaan we in op psychoactieve medicatie en dan meer bepaald slaap- en kalmeringsmiddelen en antidepressiva. Ter informatie: opioïde pijnstillers komen in deze module niet aan bod. Zij worden uitgebreid besproken in de online cursus ‘Productinfo opioïden’.

 • 0 Hoofdstukken

  Psychoactieve medicatie in de ouderenzorg

  Het gebruik van psychoactieve medicatie in de ouderenzorg is hoog. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de problematiek. Deze vorming kan je als preventiewerker TAD of hulpverlener ondersteunen in advies- en consultvragen of het uitwerken van een psychofarmacabeleid.

 • 6 Hoofdstukken

  Quality Bars & ATTENT

  Deze online training is bedoeld voor het barpersoneel van (dans)cafés en jeugdhuizen. Ze legt uit hoe je verantwoord alcohol kan schenken, en wat te doen bij incidenten.

 • 3 Hoofdstukken

  Quality Nights – Clubs

  Deze online training is bedoeld voor het barpersoneel van clubs met het Quality Nights-label. Ze legt uit wat Quality Nights is, hoe je verantwoord alcohol kan schenken, en wat te doen bij incidenten. De training duurt ongeveer 30 minuten.

 • 3 Hoofdstukken

  Quality Nights – Festivals

  Deze online training is bedoeld voor het barpersoneel van festivals met het Quality Nights-label. Ze legt uit wat Quality Nights is, hoe je verantwoord alcohol kan schenken, en wat te doen bij incidenten.

  De training duurt ongeveer 30 minuten.

   

 • 3 Hoofdstukken

  Safe ‘n Sound – Basisvorming W1

  Ben je nieuw bij ons project of volg je binnenkort onze basisvorming? Dan is deze online vorming van Safe ‘n Sound een must voor jou.…
 • 3 Hoofdstukken

  Safe ‘n Sound – Basisvorming W2

  Deze opleiding is verplicht als je wilt deelnemen aan de tweede vormingsdag van de basisopleiding van Safe ‘n Sound. Deze opleiding staat stil bij de…
 • 3 Hoofdstukken

  Sportivos – Verantwoord alcohol schenken in de sportclub

  Leer via deze online training hoe je als vast kantine-medewerker, bestuurslid of vrijwilliger van een sportclub verantwoord alcohol schenkt in je sportclub.

  Wat leer je?

  • Wat doe je bij incidenten?
  • Hoe ga je om met clubleden onder invloed?
  • Wat is Sportivos?

  De training duurt ongeveer 30 minuten. Na het doorlopen van de online training krijg je enkele verwerkingsvragen en een certificaat van deelname. 

 • 3 Hoofdstukken

  Stimulantia en Empathogenen

  Cocaïne, amfetamines en xtc zijn de bekendste voorbeelden van illegale stimulerende drugs. In het Drugwiel vallen zij in de categorie van de stimulantia en empathogenen. We gaan dieper in op de effecten, risico's, hulpverlening en wetgeving van deze middelen. Elke online vorming omvat enkele verwerkingsvraagjes. Deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.
 • 0 Hoofdstukken

  Terugkomdag ‘Coachen van organisaties in het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid’

  Het coachen van organisaties bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid is een belangrijke activiteit van de alcohol- en drugpreventiewerker. Met deze terugkomdag willen we de preventiewerkers, die de voorbije jaren de tweedaagse masterclass 'Coachen van organisaties' volgden, de mogelijkheid bieden om hun kennis op te frissen en aan de hand van praktijkvoorbeelden te verdiepen.

 • 0 Hoofdstukken

  Train-de-trainer motiverende gespreksvoering

  Ben je alcohol- en drughulpverlener of preventiewerker TAD en wil je je (verder) bekwamen in het begeleiden van het leerproces van motiverende gespreksvoering (MGV), toegepast bij middelenproblemen? In deze training krijg je inzicht in wat er nodig is om MGV-vaardigheden aan te leren en te blijven ontwikkelen. 

 • 0 Hoofdstukken

  Tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en andere drugproblemen – 2023-2024

  Deze uitgebreide opleiding biedt inzichten in de problematiek van verslaving en handvatten voor de professionele aanpak ervan.

 • 0 Hoofdstukken

  Veelkleurige zorg en diversiteit(sdenken) in de verslavingszorg

  In deze opleiding wordt het belang van cultuursensitieve zorg verduidelijkt. Je krijgt als hulpverlener een aantal culturele vaardigheden aangereikt. We proberen je te prikkelen om met diverse culturen om te gaan. Ook je inzicht en kennis van bepaalde culturen en processen wordt aangescherpt. Er wordt ook stil gestaan bij eigen ervaringen met diversiteit. Telkens wordt er een link gelegd met verslavingsproblematiek.
 • 0 Hoofdstukken

  Veelkleurige zorg en diversiteit(sdenken) in de verslavingszorg – voorjaar 2023

  In deze opleiding wordt het belang van cultuursensitieve zorg verduidelijkt. Je krijgt als hulpverlener een aantal culturele vaardigheden aangereikt. We proberen je te prikkelen om met diverse culturen om te gaan. Ook je inzicht en kennis van bepaalde culturen en processen wordt aangescherpt. Er wordt ook stil gestaan bij eigen ervaringen met diversiteit. Telkens wordt er een link gelegd met verslavingsproblematiek.

 • 0 Hoofdstukken

  Vooraankondiging Tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en andere drugproblemen – 2024-2025

  Deze uitgebreide opleiding biedt inzichten in de problematiek van verslaving en handvatten voor de professionele aanpak ervan.

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen