Tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en andere drugproblemen

Deze uitgebreide opleiding biedt inzichten in de problematiek van verslaving en handvatten voor de professionele aanpak ervan.

Tijdens deze opleiding verbreed je als hulpverlener je theoretische kennis, ontwikkel je je vaardigheden verder en reflecteer je in kleine groepjes over je attitude in functie van het werken met mensen met middelenproblemen. 

Vaste en keuzemodules

De opleiding is opgebouwd uit verschillende inhoudelijke blokken:

  • inleidende begrippen (MMM-model, interventiecontinuüm, …)
  • productinfo (neurobiologie, overzicht middelen/gokken/gamen, productspecifieke gevolgen en -behandeling…)
  • omgaan met de doelgroep (motiverende gespreksvoering, terugvalpreventie, herstelgericht werken …)
  • omgaan met familie en andere naastbetrokkenen
  • kwaliteitsvol werken 
  • aandacht voor specifieke en/of kwetsbare groepen (dubbele diagnose, cultuursensitiviteit, verstandelijke beperking, …)

Deze inhoudelijke modules worden aangeboden tijdens vormingen op VAD. Naast vaste modules, krijgen deelnemers de mogelijkheid om hun traject meer op maat te maken door keuzemodules.

Werkbezoeken, supervisie en verwerkingsopdracht

Deelnemers leren tijdens werkbezoeken in kleine groepjes, de sociale kaart ter plaatse en van binnen uit kennen. Deze bezoeken zijn gekoppeld aan reflectiemomenten. Tijdens deze supervisies zoemen we in op je identiteit en functioneren als hulpverlener, het samenwerken in een team… Per opleidingsjaar maak je een verwerkingsopdracht, waarin je de theoretische inzichten toepast op jouw praktijk.

Programma

Dit traject loopt over een periode van februari 2022 tot december 2023. Lees je graag meer over hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Ontdek hier het programma en de opbouw van de tweejarige opleiding. Via dit artikel vind je ook de data van het eerste jaar terug.

Vlaams opleidingsverlof

Deze opleiding heeft een erkenning voor het aanbieden van Vlaams opleidingsverlof. Werknemers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie van de loonkost een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Over de lesgever

Anne

50 Trainingen

Niet ingeschreven
De opleiding is afgelopen.

Training Inbegrepen

  • Training Certificaat

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen