Ervaringsuitwisselingsdag ‘Omgaan met alcohol- en drugproblemen in Beschut Wonen’-Zelzate

We beogen om via het aanreiken van enkele kaders, het aanwijzen van beschikbare tools en ervaringsdelen, de beleidsontwikkeling en de handelingsbekwaamheid inzake het omgaan met alcohol- en drugproblematiek binnen de sector van BW-GGZ te stimuleren. Met deze uitwisselingsdag willen we een forum aanbieden zodat de knowhow, expertise, maar ook de knelpunten en dilemma’s niet binnen de muren van de eigen organisatie blijven, maar kunnen uitgewisseld worden met andere initiatieven Beschut Wonen.

In de inleidende plenaire sessies geven de CGG-preventiewerkers enkele gangbare kaders mee over verslavingsproblematiek en stellen ze de pijlers van een alcohol- en drugbeleid in Beschut Wonen voor.
Daarna wordt van iedere deelnemer een actieve inbreng verwacht in de themagerichte gesprekstafels die worden ingeleid door begeleiders van de organiserende diensten BW. 

9.00 u: Onthaal
9.30 u - 10.30 u:
- Gangbare kaders verslavingsproblematiek
- De pijlers van een alcohol- en drugbeleid in BW
10.40 u - 12.30 u
Gesprekstafels :
- Uitdagingen bij proces van visieontwikkeling
- Uitdagingen bij implementatie van regels en afspraken
12.30 u - 13.30 u: Lunch (broodjesmaaltijd)
13.30 u- 16.15 u:
Gesprekstafels:
- Uitdagingen bij pijler begeleiding zoals grenzen stellen
- Proces van coaching met aandacht voor motiverende stijl/attitude
- Hoe begeleiden als niet verslavingsexpert?
- Wanneer samenwerken en/of doorverwijzen naar externe hulpverlening?
15.30 u - 16.10 u:
Hoe verder ondersteuning krijgen? We ronden af met een overzicht van beschikbare (online)-vormingen, materialen en mogelijkheden voor coaching.
16.10 u - 16.15 u: Slotwoord

Doelpubliek

Begeleiders, hulpverleners Initiatieven Beschut Wonen GGZ

Maximum 32
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Niet ingeschreven
De opleiding is afgelopen.

Training Inbegrepen

 • Training Certificaat

  Praktische Info

  • 13 september 2022
  • van 9.00 u tot 16.15 u, onthaal met koffie vanaf 8.30 u
  • Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist, Suikerkaai 81, 9060 Zelzate - Polyvalente zaal
  • Deelnameprijs: 30 euro. Het draaiboek 'Een alcohol- en drugbeleid in beschut wonen' is in deze prijs inbegrepen

  Inschrijving

  Uiterste inschrijvingsdatum 7 september 2022 Na inschrijving ontvang je een mail met de bevestiging van je deelname. Je ontvangt een tweede mail met de factuur.

  Contact

  Praktisch: Anne.DeJaeghere@vad.be - 02 423 03 57
  Inhoudelijk: Geert.Verstuyf@vad.be - 02 422 03 74

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen