Vormingen & studiedagen

Het vormingsaanbod van VAD richt zich in eerste instantie naar een ruime doelgroep van medewerkers binnen de preventieve en hulpverlenende sector. Er zijn basisvormingen voor beginnende professionals, vormingen die dieper ingaan op bepaalde thema’s, train-de-trainers om specifieke methodieken te introduceren, en ontmoetingsmomenten waar de nadruk ligt op interactie en ervaringsuitwisseling.

De tweejarige opleiding is een vaste waarde. Dit is een brede vorming voor hulpverleners die professioneel werken met cliënten met een middelenproblematiek of die problematisch gokken of gamen.

VAD organiseert jaarlijks een studiedag voor het werkveld, en ook het Onderzoeksplatform middelengebruik van VAD heeft een jaarlijks symposium.

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen