Skip to main content
VAD vormingen ,

Train-de-trainer terugvalpreventie bij middelengebruik, gamen of gokken

Wil je collega's of andere hulpverleners bekwamen in terugvalpreventie bij middelengebruik, gamen of gokken? In deze train-de-trainer krijg je de nodige handvatten en kan je je trainersvaardigheden oefenen en uitwisselen met andere trainers in opleiding. Deze vorming wordt gegeven in samenwerking met Psyche vzw.

Terugvalpreventie is een basisstrategie in de hulpverlening bij problemen door middelengebruik, gamen of gokken. Veranderen van dit gedrag vraagt veel inspanningen, en terugval hoort bij het veranderproces. 

Terugvalpreventie-interventies zijn erop gericht het risico op terugval te verminderen, de periodes van terugval te verkorten of de schade die ermee gepaard gaat te beperken. Ze zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Terugvalpreventie kan de vorm aannemen van een op zichzelf staand (groeps)aanbod of verweven zitten in de begeleiding. Ook hoe je omgaat met een terugval van cliënten komt aan bod. 
Terugvalpreventie past binnen een herstelgerichte benadering.  Cliënten worden ondersteund om de regie over het eigen leven te nemen en hun veranderdoelen te bepalen. De focus ligt niet enkel op het veranderen van het gebruik, gamen of gokken, maar op het werken aan een kwaliteitsvol leven. 

Met deze train-de-trainer willen we hulpverleners opleiden die terugvalpreventie (willen) aanleren aan collega’s in hun organisatie of aan andere hulpverleners. We kijken dan ook uit naar extra trainers om terugvalpreventie te geven aan hulpverleners binnen ons vormingsaanbod. 

 • Dag 1
  De plaats van terugvalpreventie bij middelenproblemen, gamen en gokken in het hulpverleningsaanbod
  Overzicht van terugvalpreventie-interventies, terugvalinterventie en het beschikbare materiaal
  Hoe kan je terugvalpreventie op een (inter)actieve manier aanleren?
  Hoe creëer je een veilige leeromgeving?
 • Dag 2 en 3
  Iedere deelnemer krijgt de kans te oefenen in het geven van vorming, met een trainersmap met trainingsmethodieken ter inspiratie
  In de oefeningen komen de verschillende elementen van terugvalpreventie aan bod
  We oefenen in het constructief feedback geven

Doelpubliek

Hulpverleners en preventiewerkers met ervaring in terugvalpreventie bij problemen door middelengebruik, gamen en/of gokken


Maximum 12 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Sammy De Voegt, psycholoog en integratief therapeut, UPC Duffel – Déclick zorgprogramma verslaving ; Peter De Bruyn, psycholoog en gedragstherapeut, privépraktijk (en voorheen De Spiegel) ; Joke Claessens, stafmedewerker hulpverlening, VAD


Vragen over vormingen ?