Skip to main content
VAD vormingen ,

Praten over middelengebruik, gamen en gokken: Inspiratiesessie voor jeugdhulpverleners

Als jeugdhulpverlener maak je je wel eens zorgen over het middelengebruik, gamen of gokken van jongeren. Je wil dit dan met hen bespreken, maar ze staan daar niet altijd voor open. Zelf zien ze hun gebruik meestal niet als een probleem. De bezorgdheid komt vooral van de omgeving. Hoe ga je dan met jongeren in gesprek? Dat kan een hele uitdaging zijn.

Tijdens dit webinar willen we jeugdhulpverleners inspireren om met jongeren in gesprek te gaan over middelengebruik, gamen en gokken. We maken daarbij gebruik van ‘Praten over middelengebruik, gamen en gokken. Inspiratiebox voor jeugdhulpverleners’. We lichten de basiskaders toe die in deze inspiratiebox aan bod komen en nemen je mee doorheen de gespreksmethodieken. Rode draad zijn de verschillende stappen in een begeleidingsproces.

Doelpubliek

Jeugdhulpverleners uit diverse settings: bijzondere jeugdzorg, VAPH, JAC, CLB, GGZ,...


Maximum 200 deelnemers

De sprekers

Joyce Borremans, Stafmedewerker VAD; Inge Baeten, Stafmedewerker VAD


Vragen over vormingen ?