Home

Vormingen bij VAD

VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, heeft een lange traditie van het aanbieden van opleidingen en vormingen over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Over een aantal onderwerpen kan je nu ook online vormingen volgen, gratis, op je eigen tempo en gewoon van aan je bureau. Dit aanbod is interessant voor iedereen die in het professionele leven met deze thema’s in aanraking komt.

 • 4 Hoofdstukken

  Drugs in de hersenen

  In deze online vorming staan we stil bij de structuur van de hersenen. We zoomen in op 'hoe werken de hersenen?' Waarna we overlopen hoe alcohol en drugs de hersenen beïnvloeden. Als laatste staan we stil bij de rol van de hersenen in het ontstaan van een verslaving.  

 • 3 Hoofdstukken

  Het interventiecontinuüm

  In deze online vorming krijg je een zicht op de aanpak van middelengebruik, gamen en gokken via preventie, vroeginterventie en hulpverlening in Vlaanderen. Je leert wat de visie en doelstellingen zijn. Daarnaast krijg je beter zicht op wat de aanpak in de praktijk inhoudt.

 • 3 Hoofdstukken

  De invloed van Mens, Middel en Milieu op druggebruik en drugproblemen

  Wat zijn drugs? Hoe verdeelt het Drugwiel alle drugs onder in zeven categorieën? Deze online opleiding begint met het beantwoorden van deze basisvragen. Daarna staan we stil bij het MMM-model. Dat geeft het complex samenspel weer van risicofactoren en beschermende factoren, dat bepaalt of iemand al dan niet drugs begint te gebruiken, en later of hij of zij er eventueel problemen mee krijgt. Elke online vorming omvat enkele verwerkingsvraagjes. Deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

 • 3 Hoofdstukken

  Ontstaan van middelgerelateerde en verslavingsproblemen: een dynamisch proces

  Hoe ontstaan middelgerelateerde en verslavingsproblemen? In deze online vorming gaan we gaan dieper in op de veranderingen in het brein die er bij sommigen toe leiden dat ze de controle over hun gebruik verliezen. We bekijken welke factoren kunnen leiden naar een middelengerelateerde stoornis, en welke factoren die stoornis in stand houden. Ten slotte gaan we in op de officiële classificaties van middelengerelateerde stoornissen volgens de ICD-11 en DSM-5. Elke onlinemodule omvat enkele verwerkingsvraagjes. Deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.