Vormingen bij VAD

VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, heeft een lange traditie in het aanbieden van opleidingen en vormingen over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Ontdek ons aanbod op deze website. Ga onmiddellijk aan de slag met een reeks interactieve online cursussen en trainings. Of schrijf je in voor opleidingen en studiedagen die doorgaan op een specifieke datum en een specifieke locatie.

Een greep uit ons aanbod

Basisvorming

Motiverende gespreksvoering voor bedrijfshulpverleners – 18 en 30 januari 2024

Bedrijfshulpverleners vervullen door hun beroepsgeheim en hun specifieke functie een belangrijke rol binnen het alcohol- en drugbeleid van een organisatie. Zij vormen de brug tussen de organisatie en de hiërarchische lijn enerzijds en de externe hulpverleners anderzijds (huisdokter, gespecialiseerde hulpverlening). Zo kunnen bedrijfshulpverleners met de nodige vertrouwelijkheid screenen naar alcohol- en druggebruik, en medewerkers motiveren en doorverwijzen. Ook kunnen ze adviseren over wijziging in functie of arbeidsomstandigheden. Tijdens deze tweedaagse opleiding bespreken we de rol die bedrijfshulpverleners hebben in  een beleidsmatig kader, maar werken we vooral aan de gespreksstijl die bedrijfshulpverleners in hun gesprekken met medewerkers kunnen hanteren.

Vormingsdagen op maat van de preventie- & hulpverleningssector

Werk je in de alcohol- en drugpreventie of in de verslavingszorg? Of ben je actief in de geestelijke gezondheidszorg, en kom je vaak in aanraking met cliënten die alcohol of andere drugs gebruiken? Dan biedt het VAD-vormingsaanbod informatie op jouw maat. We staan mee garant voor het kwaliteitsvol en evidence-based werken in de sector.

Het gaat voornamelijk om vormingen die plaatsvinden in het VAD-gebouw in Schaarbeek, maar ons aanbod omvat ook webinars en studiedagen.

Online cursussen voor elke professional

Wil je meteen aan de slag? Dan kan je op dit vormingsplatform ook een aantal gratis online cursussen en trainings volgen. Op je eigen tempo en gewoon van aan je bureau.

Dit aanbod is interessant voor iedereen die in het professionele leven met de thema’s alcohol en drugs in aanraking komt.

Het aanbod bevat zowel productinformatie over alcohol, illegale drugs, gamen en gokken, als theoretische kaders over gebruik, preventie en hulpverlening. Daarnaast zijn er ook een aantal sectorspecifieke trainings, die mensen in hun job houvast geven om met bepaalde middelen om te gaan.

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen