Vormingen & studiedagen

Het vormingsaanbod van VAD richt zich in eerste instantie naar een ruime doelgroep van medewerkers binnen de preventieve en hulpverlenende sector. Er zijn basisvormingen voor beginnende professionals, verdiepende vormingen die dieper ingaan op bepaalde thema’s, train-de-trainers om specifieke methodieken te introduceren, en ontmoetingsmomenten waar de nadruk ligt op interactie en ervaringsuitwisseling.

De tweejarige opleiding is een vaste waarde. Dit is een brede vorming voor hulpverleners die professioneel werken met cliënten met een middelenproblematiek of die problematisch gokken of gamen.

VAD organiseert jaarlijks de VAD-studiedag voor het werkveld, en ook het Onderzoeksplatform middelengebruik heeft een jaarlijks symposium.

Volzet

ACT en verslaving

15 september en 2 oktober 2023
Hulpverleners in de verslavingszorg; hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen; begeleiders van vroeginterventie bij jongeren die alcohol en andere drugs gebruiken; preventiewerkers alcohol en andere drugs (CGG, intergemeentelijk, lokaal)

Maak op een ervaringsgerichte manier kennis met het theoretische model van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en leer hoe je er mee aan de slag gaat met verslaving. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) behoort tot de zogenaamde derde generatie gedragstherapieën en combineert een aantal acceptatie- met gedragsmatige technieken. Doel is het vergroten van de psychologische flexibiliteit. ACT blijkt tevens een effectieve behandelmethode voor diverse, psychische problemen waaronder ook verslaving.

Webinar over cathinones: x-MMC’s en analogen (mefedrone, 3-MMC etc)

26 oktober 2023
Iedereen die professioneel in contact kan komen met mensen die MMC's en analogen gebruiken. Preventiewerkers alcohol en andere drugs (CGG, intergemeentelijk, lokaal), Logo-medewerkers TAD, Begeleiders van vroeginterventie bij jongeren die alcohol en andere drugs gebruiken, Hulpverleners in de verslavingszorg, Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen,

Synthetische cathinonen zijn een groep van stimulerende stoffen die chemisch gezien lijken op amfetamines. In juni 2023 organiseerden we een eerste webinar over cathinones, meer specifiek over alpha's (Flakka). Met dit webinar hebben we aandacht voor een andere groep van cathinones, de x-MMC's zoals bijvoorbeeld 4-MMC (mefedrone), 3-MMC, 2-MMC en hun analogen 3- & 4-CMC, 3-FMC. 

Motiverende gespreksvoering voor bedrijfshulpverleners – 18 en 30 januari 2024

18 en 30 januari 2024
Met bedrijfshulpverleners bedoelen we: preventieadviseurs arbeidsartsen en psychosociale aspecten, bedrijfsmaatschappelijk werkers en -verpleegkundigen, vertrouwenspersonen. De opleiding is niet bedoeld voor medewerkers van HRM- of personeelsdiensten, noch voor therapeuten.

Bedrijfshulpverleners vervullen door hun beroepsgeheim en hun specifieke functie een belangrijke rol binnen het alcohol- en drugbeleid van een organisatie. Zij vormen de brug tussen de organisatie en de hiërarchische lijn enerzijds en de externe hulpverleners anderzijds (huisdokter, gespecialiseerde hulpverlening). Zo kunnen bedrijfshulpverleners met de nodige vertrouwelijkheid screenen naar alcohol- en druggebruik, en medewerkers motiveren en doorverwijzen. Ook kunnen ze adviseren over wijziging in functie of arbeidsomstandigheden. Tijdens deze tweedaagse opleiding bespreken we de rol die bedrijfshulpverleners hebben in  een beleidsmatig kader, maar werken we vooral aan de gespreksstijl die bedrijfshulpverleners in hun gesprekken met medewerkers kunnen hanteren.

Praktisch

  • Locatie: VAD, Vanderlindenstraat 15, Brussel
  • Contact: vormingen@vad.be 
    (02 423 03 33)
  • Na uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging met factuur
  • Gratis annuleren tot 14 dagen op voorhand

Schrijf je in op de VAD-Nieuwsbrief Vormingen om op de hoogte te blijven van ons aanbod

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen