Vormingen & studiedagen

Het vormingsaanbod van VAD richt zich in eerste instantie naar een ruime doelgroep van medewerkers binnen de preventieve en hulpverlenende sector. Er zijn basisvormingen voor beginnende professionals, verdiepende vormingen die dieper ingaan op bepaalde thema’s, train-de-trainers om specifieke methodieken te introduceren, en ontmoetingsmomenten waar de nadruk ligt op interactie en ervaringsuitwisseling.

De tweejarige opleiding is een vaste waarde. Dit is een brede vorming voor hulpverleners die professioneel werken met cliënten met een middelenproblematiek of die problematisch gokken of gamen.

VAD organiseert jaarlijks de VAD-studiedag voor het werkveld, en ook het Onderzoeksplatform middelengebruik heeft een jaarlijks symposium.

Motiverende gespreksvoering voor bedrijfshulpverleners – 15 en 22 juni 2023

15 en 22 juni 2023
Met bedrijfshulpverleners bedoelen we: preventieadviseurs arbeidsartsen en psychosociale aspecten, bedrijfsmaatschappelijk werkers en -verpleegkundigen, vertrouwenspersonen. De opleiding is niet bedoeld voor medewerkers van HRM- of personeelsdiensten, noch voor therapeuten.

Bedrijfshulpverleners vervullen door hun beroepsgeheim en hun specifieke functie een belangrijke rol binnen het alcohol- en drugbeleid van een organisatie. Zij vormen de brug tussen de organisatie en de hiërarchische lijn enerzijds en de externe hulpverleners anderzijds (huisdokter, gespecialiseerde hulpverlening). Zo kunnen bedrijfshulpverleners met de nodige vertrouwelijkheid screenen naar alcohol- en druggebruik, en medewerkers motiveren en doorverwijzen. Ook kunnen ze adviseren over wijziging in functie of arbeidsomstandigheden. Tijdens deze tweedaagse opleiding bespreken we de rol die bedrijfshulpverleners hebben in  een beleidsmatig kader, maar werken we vooral aan de gespreksstijl die bedrijfshulpverleners in hun gesprekken met medewerkers kunnen hanteren.

Praktisch

  • Locatie: VAD, Vanderlindenstraat 15, Brussel
  • Contact: vormingen@vad.be 
    (02 423 03 33)
  • Na uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging met factuur
  • Gratis annuleren tot 14 dagen op voorhand

Schrijf je in op de VAD-Nieuwsbrief Vormingen om op de hoogte te blijven van ons aanbod

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen