Vormingen & studiedagen

Het vormingsaanbod van VAD richt zich in eerste instantie naar een ruime doelgroep van medewerkers binnen de preventieve en hulpverlenende sector. Er zijn basisvormingen voor beginnende professionals, verdiepende vormingen die dieper ingaan op bepaalde thema’s, train-de-trainers om specifieke methodieken te introduceren, en ontmoetingsmomenten waar de nadruk ligt op interactie en ervaringsuitwisseling.

De tweejarige opleiding is een vaste waarde. Dit is een brede vorming voor hulpverleners die professioneel werken met cliënten met een middelenproblematiek of die problematisch gokken of gamen.

VAD organiseert jaarlijks de VAD-studiedag voor het werkveld, en ook het Onderzoeksplatform middelengebruik heeft een jaarlijks symposium.

ACT en verslaving

19 september en 30 september 2022
Hulpverleners in de verslavingszorg; hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen; begeleiders van vroeginterventie bij jongeren die alcohol en andere drugs gebruiken; preventiewerkers alcohol en andere drugs (CGG, intergemeentelijk, lokaal)

Maak op een ervaringsgerichte manier kennis met het theoretische model van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en leer hoe je er mee aan de slag gaat met verslaving. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) behoort tot de zogenaamde derde generatie gedragstherapieën en combineert een aantal acceptatie- met gedragsmatige technieken. Doel is het vergroten van de psychologische flexibiliteit. ACT blijkt tevens een effectieve behandelmethode voor diverse, psychische problemen waaronder ook verslaving.

Praktisch

  • Locatie: VAD, Vanderlindenstraat 15, Brussel
  • Contact: Anne De Jaeghere 
    (02 423 03 57)
  • Na uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging met factuur
  • Gratis annuleren tot 14 dagen op voorhand

Schrijf je in op de VAD-Nieuwsbrief Vormingen om op de hoogte te blijven van ons aanbod

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen