Skip to main content

Disclaimer

Verantwoordelijke uitgever

VAD, Hendrik Peuskens, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel

Ondernemingsnummer VAD: 0424.327.587.
RPR Brussel

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van de site: VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Bij het gebruik van externe afbeeldingen op deze site gaat het om rechtenvrije afbeeldingen of beelden waarvoor via aankoop de nodige eigendomsrechten betaald werden.

Gebruik methodieken en materialen op deze site

De methodieken en materialen van VAD zijn wetenschappelijk onderbouwd en met de grootste zorg gemaakt. VAD streeft ernaar deze informatie actueel, relevant, correct en volledig te houden. VAD stelt deze methodieken en materialen vrij beschikbaar voor gebruik door derden, mits behoud van visie en doelstellingen, mits er geen financiële winst mee beoogd wordt en mits duidelijke bronvermelding: Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (www.vad.be). VAD is niet verantwoordelijk voor het gebruik en/of de adaptatie van zijn methodieken of materialen door derden in functie van andere doeleinden anders dan deze van VAD.

Om het gebruik van de methodieken en materialen te faciliteren, zorgt VAD voor een divers ondersteuningsaanbod. Dit aanbod staat mee garant voor kwaliteitsvol en evidence-based werken. Op regionaal vlak gebeurt de ondersteuning van intermediairs in verschillende settings in nauwe samenwerking met het regionale CGG-preventiewerk TAD. Dit aanbod ondersteunt de implementatie van een beleidsmatige aanpak in elke sector en biedt ondersteuning bij de implementatie van nieuwe methodieken.

Aansprakelijkheid voor externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Juridische informatie

Deze website bevat juridische informatie. VAD tracht de Belgische (en Europese) wetgeving zo goed mogelijk samen te vatten en uit te leggen. VAD is echter niet verantwoordelijk voor eventuele misinterpretaties.

Tarieven op de site

Gegevens en tarieven worden meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen door VAD. VAD is geenszins verantwoordelijk voor mogelijks foutieve informatie.