Skip to main content

Training categorie: Productinformatie

Nieuwe Psychoactieve stoffen (NPS)

In deze online cursus maken we kennis met de belangrijkste aspecten van Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). Zo staan we stil bij wat NPS zijn en wat de wet zegt over NPS. Daarna overlopen we de verschillende soorten, de handel, wie er NPS gebruikt en zoeken we uit wat de risico’s zijn. Als laatste belichten we preventie en hulpverlening.  

Psychoactieve medicatie

In deze online cursus, gaan we in op psychoactieve medicatie. We bespreken drie types psychoactieve medicatie: slaap- en kalmeringsmiddelen, antidepressiva en antipsychotica. Wat zijn de effecten ervan op het lichaam en de hersenen. We staan stil bij verantwoord gebruik, bekijken de risico’s, en welke factoren die risico’s groter of kleiner maken. We bespreken het omgaan met problemen. En ten slotte kijken we naar wat de Belgische wet zegt over psychoactieve medicatie.

Ter informatie: opioïde pijnstillers en stimulerende medicatie komen in deze module niet aan bod. Zij worden uitgebreid besproken in de online opleiding ‘Productinfo opioïden’ en ‘productinfo stimulantia en empathogenen’.

Alcohol

In deze online cursus maken we kennis met wat alcohol juist is, welke effecten het heeft op het lichaam en op de hersenen. We gaan dieper in op de risico’s, staan stil bij de vraag ‘hoeveel is te veel?’ en belichten wat de Belgische wet zegt over alcohol. Ten slotte kijken we welke hulp er mogelijk is bij problemen. Elke cursus omvat verwerkingsvragen, deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

Gokken

In deze online vorming maken we kennis met de belangrijkste aspecten van gokken. Zo bekijken we wat gokken is en wat de wet over kansspelen zegt. Daarna overlopen we welke elementen er aan de basis liggen van de evolutie naar probleemgedrag. Ten slotte gaan we kort in op wat een gokstoornis is, hoe er preventief kan gehandeld worden en welke hulp er voorhanden is. Elke cursus omvat verwerkingsvragen, deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

Gamen

In deze online vorming maken we kennis met gamen. We bespreken de belangrijkste aspecten van gamen. We bekijken wat gamen zo aantrekkelijk maakt. Wat kunnen de voor- en nadelen van gamen zijn? Wanneer spreken we van problematisch gamen? En wat veroorzaakt die problemen? Tenslotte gaan we kort in op preventie en hulp bij problematisch gamegedrag.

Opioïden

In deze online cursus maken we kennis met wat opioïden juist zijn, welke effecten het heeft op het lichaam. Heroïne en opioïde pijnstillers komen uitgebreid aan bod. We gaan dieper in op de risico’s en belichten wat de Belgische wet zegt over opioïden. Ten slotte kijken we welke hulp er mogelijk is bij problemen. Elke cursus omvat verwerkingsvragen, deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

Stimulantia en Empathogenen

In deze online cursus bespreken we wat stimulantia en empathogenen precies zijn, en welke effecten ze hebben. We zoeken uit wat de risico’s zijn en welke factoren die risico’s groter of kleiner maken. We staan stil bij het omgaan met problemen. En ten slotte kijken we naar de Belgische wet. Elke cursus verwerkingsvragen, deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

Dissociatieven

In deze online cursus bespreken we wat dissociatieven precies zijn, en welke effecten ze hebben. We zoeken uit wat de risico’s zijn en welke factoren die risico’s groter of kleiner maken. We staan stil bij het omgaan met problemen. En ten slotte kijken we naar wat de Belgische wet zegt over dissociatieven. Elke cursus verwerkingsvragen, deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

Cannabis

In deze online cursus maken we kennis met wat cannabis juist is, welke effecten het heeft op het lichaam en op de hersenen. We gaan dieper in op de risico’s, en belichten wat de Belgische wet zegt over cannabis. Ten slotte kijken we welke hulp er mogelijk is bij problemen. Elke cursus omvat verwerkingsvragen, deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

Hallucinogenen

In deze online cursus bespreken we wat hallucinogenen precies zijn, en welke effecten ze hebben. We zoeken uit wat de risico’s zijn en welke factoren die risico’s groter of kleiner maken. We staan stil bij het omgaan met problemen. En ten slotte kijken we naar wat de Belgische wet zegt over hallucinogenen. Elke cursus verwerkingsvragen, deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.