Skip to main content

Vormingen & Studiedagen

Het vormingsaanbod van VAD richt zich in eerste instantie naar een ruime doelgroep van medewerkers binnen de preventieve en hulpverlenende sector. Er zijn basisvormingen voor beginnende professionals, verdiepende vormingen die dieper ingaan op bepaalde thema’s, train-de-trainers om specifieke methodieken te introduceren, en ontmoetingsmomenten waar de nadruk ligt op interactie en ervaringsuitwisseling.