Training categorie: VAD vormingen

Ervaringsuitwisselingsdag ‘Omgaan met alcohol- en drugproblemen in Beschut Wonen’- Mortsel

In de inleidende plenaire sessies geven de CGG-preventiewerkers enkele gangbare kaders mee over verslavingsproblematiek en stellen ze de pijlers van een alcohol- en drugbeleid in Beschut Wonen voor.
Daarna wordt van iedere deelnemer een actieve inbreng verwacht in de themagerichte gesprekstafels die worden ingeleid door begeleiders van de organiserende diensten BW. 

Ervaringsuitwisselingsdag ‘Omgaan met alcohol- en drugproblemen in Beschut Wonen’-Zelzate

In de inleidende plenaire sessies geven de CGG-preventiewerkers enkele gangbare kaders mee over verslavingsproblematiek en stellen ze de pijlers van een alcohol- en drugbeleid in Beschut Wonen voor.
Daarna wordt van iedere deelnemer een actieve inbreng verwacht in de themagerichte gesprekstafels die worden ingeleid door begeleiders van de organiserende diensten BW. 

Masterclass: Coachen van organisaties in het ontwikkelen van een alcohol- en drugpreventiebeleid

Het coachen van organisaties bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid is een belangrijke activiteit van de alcohol- en drugpreventiewerker.

Deze organisaties kunnen zowel profit- als non-profitorganisaties zijn, zoals bedrijven, jeugdhuizen, scholen… Stuk voor stuk hebben ze specifieke organisatiekenmerken. Bij het coachen moet daarmee rekening gehouden worden. Toch zijn er in het coachingproces ―of het nu een school, een jeugdvereniging of een huisartsenkring betreft― gelijklopende fasen. Elke fase heeft duidelijke karakteristieken, waarbij de preventiewerker een aantal noodzakelijke stappen begeleidt.

Om de opleiding sterk praktijkgericht en op maat van de deelnemers op te bouwen, word je uitgenodigd een (reële of fictieve) casus uit uw preventiewerk mee te brengen, bijvoorbeeld een instelling bijzondere jeugdzorg met wie je een begeleidingsproces wenst op te zetten of een school die je op dat moment begeleidt.

Webinar cannabisbeleidsmodellen

In maart 2022 publiceerde VAD de studie “Cannabisbeleidsmodellen en hun invloed op gezondheid”. In deze presentatie worden de onderzochte modellen verder besproken. Een aantal theoretische modellen uit de literatuur wordt uit de doeken gedaan, samen met hun meest genoemde plus- en minpunten. Daarna bekijken we hoe elementen uit deze modellen in de praktijk worden toegepast in 7 modellen en landen: Decriminalisering in België en Portugal, Cannabis Social Clubs in Spanje, coffeeshops in Nederland, strenge overheidsregulatie in Uruguay, overheidsregulatie met provinciale vrijheden in Canada en een meer commercieel model in de Verenigde Staten.

Hierna worden belangrijke indicatoren omtrent gezondheid voor de verschillende landen vergeleken. 

De webinar bestaat uit twee delen: een presentatie, waarna er ruimte zal zijn voor een vraag-en-antwoord.

 • De presentatie over beleidsmodellen duurt ongeveer 50 minuten.
 • De vraag-en-antwoord duurt 40 minuten.

De webinar is gericht naar allen die interesse hebben in het beleid rond cannabis.

Webinar terugvalpreventie

Verslaving is vaak een langdurige problematiek waar terugval deel van uitmaakt. Terugvalpreventie is dan ook een basisstrategie in de hulpverlening bij verslavingsproblemen. Met terugvalpreventie help je patiënten inzicht krijgen in hun terugvalproces en vaardigheden ontwikkelen om abstinentie of verminderd gebruik te behouden en het risico op terugval te beperken. Deze interventies zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.
In deze webinar lichten we de elementen van het terugvalproces toe en welke interventies daarop ingrijpen. We illustreren dit aan de hand van methodieken uit het ‘Basismateriaal voor terugvalpreventie bij problemen met middelengebruik, gamen of gokken’.

Webinar ‘Hoe motiveer je cliënten om aan de slag te gaan met hun middelengebruik, gamen of gokken?’

In dit webinar maak je kennis met de leidraad en inspiratiebox ‘Hoe motiveer je cliënten om aan de slag te gaan met hun middelengebruik, gamen of gokken?’ Dit is een interactief plukboek dat 31 kant-en-klare methodieken bevat. We maken je wegwijs in dit materiaal en laten je proeven van een aantal methodieken, zodat jij na het webinar een concreet beeld hebt van hoe je de leidraad in je gesprekken kan toepassen. We gaan ook kort in op de motiverende gespreksstijl die je hierbij gebruikt en de gloednieuwe online module die je een introductie geeft in motiverende gespreksvoering. Een hulpverlener licht toe hoe zij met de gespreksleidraad aan de slag is gegaan in haar praktijk en hoe ze deze binnen haar team bekend heeft gemaakt.

Dit webinar is interactief opgevat. We laten je enkele methodieken uitproberen in tweetallen en maken ruimte voor vragen.

Veelkleurige zorg en diversiteit(sdenken) in de verslavingszorg

Op de volgende vragen proberen we in deze opleiding een antwoord te geven:

 • Wat betekent het begrip diversiteit?
 • Wat is het belang van cultuursensitieve zorg?
 • Hoe omgaan met diversiteit?
 • Welke zijn de interculturele competenties van een hulpverlener?
 • Waarom zijn allochtonen een kwetsbare groep?
 • Wat is de betekenis en welke zijn de mogelijke oorzaken van druggebruik in de islamitische cultuur?
 • Wat is het islamitisch perspectief op geestelijke gezondheid en verslaving?
 • Hoe kunnen we participatie van allochtone cliënten en de betrokkenheid van hun (familiale) context verhogen in de drughulpverlening?
 • Wat zijn specifieke culturele risicofactoren voor gebruik, misbruik en verslaving?

Tweedaagse basistraining effectieve preventie – EUPC

Effectieve preventie – EUPC

Deze twee dagen richten zich naar drugpreventieprofessionals, beslissings- en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun kennis en vaardigheden omtrent preventiewetenschap en kwaliteitsstandaarden. Binnen Europa is het EUPC (European Prevention Curriculum) de hoeksteen voor het trainen van personen die werken rond preventie van middelengebruik. We zien namelijk nog steeds dat slecht ontworpen preventieve interventies die weinig of geen bewijs van effectiviteit hebben, geïmplementeerd worden in diverse settings. De EUPC- training focust op de evidentie die er is en hoe deze in de praktijk geïmplementeerd kan worden.

De training

– laat je in groep oefenen met de tools en instrumenten van het European Universal Prevention Curriculum;
– zal gebaseerd zijn op jouw eigen ervaring en op reflecties op jouw eigen praktijk;
– laat je onderling uitwisselen met andere deelnemers;
–  is gebaseerd op het curriculum met een theoretisch kader.

In deze training maak je kennis met:

 • Preventie als wetenschap en de gemeenschappelijke taal: etiologie, epidemiologie en socialisatie;
 • Evidence-based preventie;
 • Effectieve Europese preventieprogramma’s;
 • Tools voor implementatie en evaluatie van preventie-interventies;
 • Preventie op school, in het gezin en op het werk;
 • Principes van omgevingsgerichte preventie, mediagebaseerde preventie en gemeenschapsgerichte preventie

En leer je vaardigheden om te pleiten voor preventie (advocacy).

Deze module maakt deel uit van de Basisvorming alcohol- en drugpreventie, maar je kan je er ook apart voor inschrijven.

Registratieworkshop en settingsspeeddates

Workshop ‘Hoe registeren in Ginger?’ (voor CGG-preventiewerkers TAD)

Ginger is een registratieprogramma voor activiteiten die kaderen binnen alcohol- en drugpreventie in de Vlaamse Gemeenschap. VAD ontwikkelt en beheert het programma in opdracht van de Vlaamse overheid. In 1,5 uur worden de belangrijkste aandachtspunten voor registratie in Ginger voorgesteld en wordt er praktisch aan de slag gegaan met enkele casussen.

Begeleider: Johan Rosiers, VAD

PARALLEL

Workshop ‘Hoe registreren als Logo-medewerker & intergemeentelijke preventiewerker’

Zorg en Gezondheid ontwikkelt en beheert het registratieprogramma voor Logomedewerkers (CIRRO) en intergemeentelijke preventiewerkers. In 1,5 uur worden de belangrijkste aandachtspunten voor registratie voorgesteld en wordt er praktisch aan de slag gegaan met enkele voorbeelden.

Begeleider: Marian De Schryver, Zorg en Gezondheid

Speeddates met sectorverantwoordelijken naar keuze

Tijdens de speeddate (3 x 1,5 uur) kom je meer te weten over de specificiteit van de gekozen sector en het VAD-aanbod voor deze sector. We maken ruimte voor jouw vragen. Na inschrijving vragen wij naar jouw keuze van sectoren.

Ja kan 3 sectoren kiezen uit de volgende:

 • Jeugdhulpverlening
 • Jeugdwerk
 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Eerstelijnsgezondheidszorg
 • Uitgaan/horeca
 • Sport
 • Arbeid
 • Gezinnen/opvoedingsondersteuning
 • Vroeginterventie
 • Etnisch-culturele minderheden (ECM)

Begeleiders: VAD-sectorverantwoordelijken

Deze module maakt deel uit van de Basisvorming alcohol- en drugpreventie, maar je kan je er ook apart voor inschrijven.

Omgaan met alcohol- en andere verslavingsproblemen bij cliënten in de thuiszorg – online versie

Thuiszorgmedewerkers worden regelmatig geconfronteerd met alcohol- of andere verslavingsproblemen bij cliënten. Cliënten stellen onder invloed grensoverschrijdend gedrag of zorgen voor overlast. Soms zijn er andere signalen die voor bezorgdheid zorgen, maar is het moeilijk om een inschatting te maken van de ernst van het gebruik. Of reageren cliënten negatief als medewerkers hierover willen praten.

Tijdens deze vorming:

 • Krijg je kort de basics mee over de effecten en risico’s van alcohol en psychoactieve medicatie en staan we stil bij wanneer gebruik problematisch is.
 • Gaan we dieper in op signalen van problematisch gebruik en leer je hoe je deze kan herkennen.
 • Maak je kennis met de basishouding van motiverende gespreksvoering en gaan we aan de slag met een aantal concrete gesprekstips en -methodieken.
 • Bekijken we welke afspraken en regels er nodig zijn, zodat thuiszorgmedewerkers weten wat ze moeten doen wanneer ze geconfronteerd worden met deze problemen.
 • Krijg je enkele concrete handvatten en tips mee om een alcohol- en drugbeleid voor cliënten uit te werken en gaan we in gesprek over wat jouw rol en die van je medewerkers hierin kan zijn.

Deze opleiding wordt ook georganiseerd op 2 juni 2022, in een langere live versie. Hierin is er meer tijd voorzien voor oefeningen, praktijksituaties en uitwisseling. Meer info vind je hier.

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen