Contextgericht denken en handelen in de verslavingszorg – voorjaar 2023

In deze vorming kijken we vanuit een contextuele bril naar middelenmisbruik en de behandeling ervan. De context –in deze vorming ligt de focus vooral op de familie en het bredere netwerk van de cliënt– wordt centraal gesteld zowel in het begrijpen van de problematiek als in de mogelijke oplossing ervan. 

Contextgericht denken en werken is een kwestie van visie en zou in elke hulpverleningsmethodiek gebruikt moeten worden: zowel binnen laagdrempelige als hoogdrempelige voorzieningen, zowel in ambulante als residentiële settings. Tijdens een theoretische kennismaking wordt een aantal denkmodellen gepresenteerd. Daarnaast reiken we een aantal praktische handvatten aan via casussen en oefeningen. Tevens staan we stil bij een aantal specifieke methodieken zoals zelfhulpboekjes, individuele gesprekken en groepswerk vanuit invalshoeken als psycho-educatie en ondersteunende familiegroepen. De deelnemers krijgen ook de gelegenheid om eigen casusmateriaal in te brengen. 

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg; Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen

Maximum 18 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Jan Stuyck, familiewerker Katarsis vzw, docent Graduaat orthopedagogische begeleiding UCLL, Campus Hasselt

Niet ingeschreven
De opleiding is afgelopen.

Training Includes

 • Training Certificate

  Praktische Info

  • 10 en 17 februari 2023
  • telkens van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
  • VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel
  • 174 euro (incl. deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). VAD-leden krijgen 25% korting

  Inschrijving

  Uiterste inschrijvingsdatum: 27 januari 2023 Na inschrijving ontvang je een mail met de bevestiging van je deelname. Je ontvangt een tweede mail met de factuur.

  Contact

  Praktisch: anne.dejaeghere@vad.be - 02 423 03 57
  Inhoudelijk: gilles.geeraerts@vad.be - 02 422 03 73

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen