De (therapeutische) gemeenschap zelf is de methode van behandelen.

Kennisoverdracht over het model, de methode, de concepten en de visie van de Therapeutische Gemeenschap worden in deze driedaagse opleiding op een interactieve manier verdiept en besproken.

Van de bewoners in de TG wordt een actieve participatie verwacht aan het programma en in de gemeenschap. In hun groei- en veranderingsproces staan zelfhulp en wederzijdse hulp centraal. Het is essentieel dat bewoners weten hoe en waarom hét programma werkt zoals het werkt om deze zelfhulp optimaal te kunnen realiseren. . Hoe beter ze de methodiek en de tools en de achterliggende principes en visie begrijpen, te meer hun motivatie en “readiness” enerzijds, en hun bekwaamheid om effectief aan de slag te gaan én dus te groeien en te veranderen anderzijds, verbetert.

Het is wetenschappelijk bewezen dat er een positieve correlatie is tussen beide. Hoe actiever bewoners deelnemen, hoe langer de aanwezigheid/deelname aan het programma én dus hoe groter dé kans op herstel op lange termijn.

Het bewaken van de kwaliteit van deze kennisoverdracht is één van de kerntaken en noodzakelijke competenties van de dagelijkse begeleiding. Dit betreft zowel de theoretische achtergrond over dit unieke behandelingsmodel als de implementatie en concrete toepassing ervan. Hét vereist bij het team een gezamenlijke en grondige kennis over het behandelingsmodel dat de therapeutische gemeenschap is.

Deze opleiding is gericht op de theoretische en praktische kennisoverdracht van dit model van zelfhulp. Als staflid maak je actief deel uit ván de therapeutische gemeenschap en van hét behandelingsmodel. Weten wát je doet en waarom je hét doet is noodzakelijk. Het model écht begrijpen zodat je in staat bent als staflid in de therapeutische gemeenschap op een integere, doorleefde manier te handelen. Dit vanuit de verschillende stafrollen alsook in je relaties en interacties met bewoners, met collega’s en het ganse team.

Kennisoverdracht over het model, de methode, de concepten en de visie van de Therapeutische Gemeenschap worden in deze driedaagse opleiding op een interactieve manier verdiept en besproken.

Doelpubliek

Hulpverleners werkzaam in een Therapeutische Gemeenschap (TG)

Max. 18 deelnemers
Accreditering is aangevraagd

De sprekers

Leen Spelier, gegradueerde in de orthopedagogiek. Ervaring als psychotherapeut en als groepsbegeleider in TG De Kiem en TG De Sleutel

Niet ingeschreven
Je bent niet aangemeld

Training Includes

 • Training Certificate

  Praktische Info

  • 14, 15 en 16 november 2023
  • telkens van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
  • VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel
  • 196 euro voor de driedaagse opleiding (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch)

  Inschrijving

  Uiterste inschrijvingsdatum 2 november 2023

  Contact

  Praktisch: vormingen@vad.be, tel.: 02 423 03 57
  Inhoudelijk: Gilles.Geeraerts@vad.be, tel.: 02 422 03 73

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen