Harm reduction

Alles over een schadebeperkende en laagdrempelige aanpak van recreatief en doorgezet druggebruik: Harm reduction legt de nadruk op het beperken van gezondheidsschade door druggebruik. Naast een welbepaald denkkader, omvat ‘harm reduction’ concrete interventies, programma’s en beleidsmaatregelen. De meest gekende invulling hiervan binnen de Vlaamse praktijk is de opiaatsubstitutiebehandeling naast de vele andere concrete initiatieven zoals spuitenruil, peer support-programma’s e.d.

Wat is ‘harm reduction’? In een eerste luik van de vorming neemt Tessa Windelinkx je vanuit haar jarenlange praktijkervaring mee in het theoretische kader van definities en situering. Ze staat beschouwend stil bij wat dit betekent in de praktijk van laagdrempelige hulpverlening. De complexiteit van schadebeperking, attitudes, de rol van gebruikers e.d. worden in interactie met de groep scherper gesteld.

In de namiddagsessies splitst de groep zich op naar interesse. Wie op zoek is naar de basics over het behandelen van opioïdeafhankelijkheid door middel van substitutietherapie, kan hiervoor terecht in keuzesessie 1.1 ‘Substitutiebehandeling’ door verslavingsarts, Dr. Boiy. Terzelfder tijd zet Tessa Windelinckx enkele concrete harm reduction-initiatieven zoals spuitenruil, gebruiksruimtes… op een rijtje in sessie 1.2.

In de 2e reeks keuzesessies wordt er een verdiepend medisch luik aangeboden door Dr. Boiy over substitutietherapie. Hier zal er op maat van de groep ingegaan worden op de meer specifieke aspecten van een methadon- en buprenorfinebehandeling. Daarnaast zoemt Safe ’n Sound-coördinator Shawny Vanhoutteghem in Sessie 2.2 in op risicobeperking bij recreatief druggebruik binnen het uitgaan. Ze geeft een overzicht van de verschillende schadebeperkende interventies in het uitgaansleven (zoals o.a. Safe ’n Sound, Quality Nights, Early Warning System (EWS), drugbeleid op festivals…) én schetst hoe deze op elkaar afgestemd zijn. Deze sessie gaat voornamelijk over het delen van visie, good practises en misvattingen die vandaag de dag nog leven.

In het inschrijvingsformulier van deze vorming geef je door aan welke keuzesessies je wenst deel te nemen.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg; Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen

minimum 10 en maximum 18 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Tessa Windelinckx, Free Clinic, Antwerpen - Dr. Jelissa Boiy , Kompas, Kortrijk - Shawny Vanhoutteghem, coördinator Safe n’ Sound, VAD Brussel

Niet ingeschreven
De opleiding is afgelopen.

Training Includes

 • Training Certificate

  Praktische Info

  • 15 december 2022
  • van 9.30 u. tot 16.15 u., onthaal met koffie vanaf 9.00 u.
  • VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel
  • 81 euro (incl. deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). VAD-leden krijgen 25% korting.

  Inschrijving

  Uiterste inschrijvingsdatum: 30 november 2022 Bij inschrijving maak je keuzes uit de verschillende parallelle sessies. Na inschrijving ontvang je een mail met bevestiging van je deelname. Je ontvangt een tweede mail met de factuur.

  Contact

  Praktisch: anne.dejaeghere@vad.be - 02 423 03 57
  Inhoudelijk: femke.wijgaerts@vad.be - 02 423 03 31

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen