Middelengebruik in de jeugdhulp: signalen opmerken en bespreken

Als jeugdhulpverlener ben je best alert voor signalen van middelengebruik, risicovol gamen en gokken bij jongeren. Hoe sneller je signalen opmerkt, hoe vroeger je er mee aan de slag kan. Maar wat zijn nu precies die signalen, hoe kan je ze opmerken, correct inschatten en bespreekbaar maken?

Alert zijn voor signalen van middelengebruik, risicovol gamen en gokken en deze bespreekbaar maken heeft dus een belangrijke preventieve waarde.

In deze online cursus gaan we in op:

  1. Het belang van alert zijn voor signalen en ze bespreekbaar maken
  2. Wat zijn signalen van middelengebruik, risicovol gamen en gokken?
  3. Hoe kan je ze opmerken?
  4. Hoe kan je ze bespreekbaar maken (aankaarten)?
  5. Hoe kan je de ernst ervan inschatten?
  6. Wat kan je daarbij helpen als jeugdhulpverlener?
Signalen opmerken, aankaarten en inschatten zijn de eerste stappen in een  begeleidingsproces rond middelengebruik, risicovol gamen of gokken. 

De stappen ‘werken aan verandering’ en ‘ondersteuning tijdens/na externe hulpverlening’ vallen buiten deze online cursus. Wil je daar ook graag meer info over? Raadpleeg dan de inspiratiebox ‘Praten over alcohol, drugs en gamen. Een inspiratiebox voor jeugdhulpverleners’. Je vindt in deze inspiratiebox ook heel wat kant- en klare gespreksmethodieken die je in elke stap van het begeleidingsproces kan inzetten.

Over de lesgever

VAD

24 Trainingen

Niet ingeschreven

Training Includes

  • 6 Hoofdstukken
  • Training Certificate

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen