Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij jongeren in de jeugdhulpverlening – Vlaams-Brabant en Brussel

Hoe kan je als jeugdhulpverlener het gebruik van alcohol en illegale drugs bespreekbaar maken met jongeren, hoe schat je het juist in, hoe kan je jongeren motiveren om iets aan hun gebruik te veranderen, hoe kan je samenwerken met externe hulpverlening…

Cannabis, bier, sterke drank, … ze maken allemaal deel uit van de leefwereld van jongeren. Vrienden drinken of blowen, jongeren experimenteren er zelf mee of gaan nog een stapje verder. De meeste jongeren ervaren hun gedrag niet als zorgwekkend of als een probleem. Nochtans weten we dat jongeren in de jeugdhulp extra kwetsbaar zijn om door middelengebruik in de problemen te komen.

Als jeugdhulpverlener wil je dan ook de vinger aan de pols houden en het met de jongere hebben over zijn gebruik. Maar hoe begin je daaraan?

Werkwijze

We werken zoveel mogelijk interactief aan de hand van toepassingsoefeningen en de bespreking van concrete situaties.

° Basiskaders die je helpen om:
- een zicht te krijgen op specifieke kwetsbaarheden van jongeren en de impact van middelengebruik op de hersenen
- een zicht te krijgen op het ontstaan en het verloop van een middelenproblematiek
- in te schatten wanneer middelengebruik problematisch is en welke factoren daarin een rol spelen

° Opmerken van signalen van problematisch gebruik
° Bespreekbaar maken en een inschatting maken van gebruik
° Gedragsverandering en motivatie
° Korte introductie in motiverende gespreksvoering

Dag 2 gaan we dieper in op hoe je de motivatie van jongeren om hun gedrag te veranderen kan bevorderen. We doen dit aan de hand van motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick), een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt.

° De basishouding van motiverende gespreksvoering.
° De verschillende processen binnen motiverende gespreksvoering.
° Gesprekstechnieken om gebruik bespreekbaar te maken (focussen) en de bezorgdheid van de jongere over zijn/haar eigen gebruik en/of de impact hiervan op andere levensdomeinen te vergroten.
° Verandertaal en technieken om verandertaal bij de jongere te ontlokken.

Doelpubliek

Jeugdhulpverleners die werken in organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ), onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra (OOOC), centra voor integrale gezinszorg (CIG), centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG), crisishulp aan huis (CAH), gemeenschapsinstellingen,...

minimum 12 en maximum 16 deelnemers

De sprekers

Nele Van Looy, preventiewerker tabak, alcohol en andere drugs, CGG Vlaams-Brabant Oost - Annelies Vandevelde, preventiewerker tabak, alcohol en andere drugs, CGG Brussel - Annelies De Vos, preventiewerker tabak, alcohol en andere drugs, CGG Ahasverus

Niet ingeschreven
De opleiding is afgelopen.

Training Includes

 • Training Certificate

  Praktische Info

  • 27 april en 11 mei 2023 - voor Vlaams-Brabant en Brussel
  • telkens van 9u30 tot 16u30, onthaal met koffie vanaf 9u15
  • VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel
  • 190 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch)

  Inschrijving

  Uiterste inschrijvingsdatum: 13 april 2023 Na inschrijving ontvang je een mail met de bevestiging van je deelname en een tweede mail met de factuur.

  Contact

  Praktisch: vormingen@vad.be
  Inhoudelijk: Inge.Baeten@vad.be - 02 423 03 53

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen