Skip to main content

Je vormingsfactuur

Bedankt voor het nakijken van je facturatiegegevens. Hier onder vind je je factuur. Je kan de betaling uitvoeren met de opgegeven bankgegevens. Vermeld zeker je naam en de vorming.