Skip to main content
Hoofdstuk 1 of 0
In uitvoering

Verwelkoming

Het draaiboek is opgebouwd rond 5 thema’s: de invloed van ouders, communicatie, voorbeeldgedrag, grenzen stellen en monitoring of grenzen opvolgen. Een thema wordt telkens ingeleid door een filmpje. Er zitten telkens heel wat richtvragen- en antwoorden in het draaiboek. Daarnaast wordt er per thema aan de slag gegaan met een interactieve methodiek.

Maar voor we ingaan op die inhoud in de 5 thema’s, moeten we de vorming starten. Om de ouders warm te maken voor wat er komt, kan je gebruik maken van dit filmpje:

In volgend filmpje legt Hanna uit hoe je de verwelkoming verder vorm kan geven:

Doelstelling van de verwelkoming

  • Ouders weten dat tabak-, alcohol- en ander druggebruik een kwestie is waar alle ouders en jongeren mee in contact komen.
  • Ouders weten dat iedereen op zijn eigen manier omgaat met tabak, alcohol en andere drugs.

Tip: Je kan er ook voor kiezen om straatinterviews te tonen over één specifiek aspect. Die kan je als introductie op de verschillende thema’s gebruiken. Er zijn korte thematische straatinterviews beschikbaar over: Open communicatie, Voorbeeldgedrag, Regels en afspraken en Grenzen stellen.