Skip to main content
Hoofdstuk 1 of 0
In uitvoering

Vormingsthema 2: Communicatie

Links naar de filmpjes

Het eerste filmpje toont de startsituatie. De mama van Steffie komt te weten dat de beste vriendin van haar dochter rookt…

De volgende filmpjes tonen 4 mogelijke reacties waarop de mama met dat nieuws kan omgaan:

Doelstelling van dit onderdeel

  • Ouders zien hoe ze een gesprek over tabak, alcohol en andere drugs kunnen voeren en wat de voorwaarden voor zo’n gesprek zijn.
  • Ouders beseffen dat hun afkeurende houding beschermend werkt ten aanzien van middelengebruik.