Skip to main content
Hoofdstuk 1 of 0
In uitvoering

Vormingsthema 3: Voorbeeldgedrag

Dit thema kan je inleiden met volgend filmpje:

Dit filmpje bedoeld om op een heel speelse manier aan te tonen dat kinderen en jongeren het gedrag van hun ouders opmerken, en dat dat hun eigen gedrag beïnvloedt. Het is een overdrijving – je kadert dus best dat dit filmpje niet realistisch bedoeld is.

Doelstelling van dit onderdeel

  • Ouders zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en weten dat ook oudere kinderen gedragingen, gebruiken, meningen … van hun ouders overnemen, zij het op een minder zichtbare, subtielere manier dan kleine kinderen.
  • Ouders weten dat hun voorbeeldfunctie belangrijk blijft, ook al gebruiken ze zelf. Ouders zijn zich bewust van het belang van grenzen stellen in verband met tabak-, alcohol- en ander druggebruik, ook al gebruiken ze zelf.