Skip to main content
Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Sociale vaardigheden: Bronnen evalueren

Een bron evalueren

Als we een bron aanhalen of goedkeuren, spreken we over de validiteit ervan. Er zijn een aantal vragen die je jezelf kan stellen om de validiteit van de bron te evalueren:

Wie is de auteur? Is de auteur iemand die al andere dingen heeft gepubliceerd? Werkt die bij een organisatie? Zo ja, wat is de organisatie en waar staat die om bekend?  

Hoe komt de auteur aan zijn informatie? Refereert de auteur (correct) naar andere bronnen? Welke bronnen dan? Ondersteunen ze wel wat de auteur zegt? Soms heeft een bron geen referenties die je kan raadplegen. Denk bijvoorbeeld aan een interview met een expert. Dan kan je de expert in kwestie opzoeken op het internet en nagaan wat die gepubliceerd heeft en wat anderen over deze expert geschreven hebben.

Welk type bron is het (wetenschappelijke publicatie, vakpers of populaire bron)?

– Wetenschappelijke publicaties zijn vaak voor en door experten in het veld. Ze bevatten vaak referenties en zijn soms moeilijk te begrijpen zonder kennis over het onderwerp. Meestal zijn de bronnen “peer reviewed”, wat inhoudt dat iemand met kennis over het onderwerp de bron heeft gecontroleerd voor de publicatie. Dit maakt het over het algemeen het meest betrouwbare type bron. 
Een voorbeeld van dit soort publicatie is “Methoxetamine: An early report on the motivations for use, effect profile and prevalence of use in a UK clubbing sample; A.R. Winstock, W. Lawn, P. Deluca, R. Borschmann”.

– Vakpers is net als een onderzoeksbron geschreven voor en door mensen die in dezelfde sector werken, maar zijn vaak net iets toegankelijker geformuleerd. Een voorbeeld van een goed artikel uit de vakpers vind je via deze link.

– Populaire bronnen zijn geschreven voor een publiek dat geen kennis heeft over het vak. Ze zijn het makkelijkst te vinden en vormen vaak een goede basis om verder dingen over het onderwerp op te zoeken. De website van Safe ‘n Sound is een voorbeeld van een populaire bron, maar je kent vast wel andere voorbeelden. Websites die eindigen in .edu zijn bijvoorbeeld ook bedoeld om mensen iets bij te brengen. 

Bronnen kunnen veel verschillende doelen hebben en passen hun inhoud dus aan afhankelijk van hun publiek. Een populaire bron hoeft geen onbetrouwbare bron te zijn, net zoals een academische bron niet noodzakelijk de waarheid in pacht heeft. Bij elk soort bron is het belangrijk dat je de autoriteit van de schrijver in vraag stelt. Zoek de auteur op, bekijk zijn ander werk, lees wat kritiek over de persoon, … Een sportjournalist is waarschijnlijk geen expert op vlak van verslaving, tenzij die misschien ook een ander diploma heeft. 
Let zeker ook op met bronnen die opzettelijk foutieve of sensationele informatie verspreiden. Als het te goed klinkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook. Een extra Google-search duurt maar een paar seconden.

We baseerden ons voor deze informatie op https://myelms.umd.edu/courses/1082806/pages/what-is-a-good-source-determining-the-validity-of-evidence