Les 1, Onderwerp 2
Bezig met cursustraject

Drugswiel

Les Progress
0% Complete

Sinds 2008 zien we een enorme toename in het aantal Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). De afgelopen jaren werden een honderdtal nieuwe stoffen per jaar aangetroffen. Momenteel zijn er in Europa meer dan 600 NPS gesignaleerd, naast de reeds bestaande 250tal klassieke drugs die opgenomen zijn in de VN-verdragen. Om een overzicht te houden over al deze verschillende soorten drugs is er nood aan een model dat deze stoffen indeelt volgens hun kenmerken en effecten.

Hieronder zien jullie deze indeling van de 7 groepen. In de volgende oefening zal je de juiste productgroepnaam bij het juiste cijfer moeten zetten.