Skip to main content
Basisvormingen , VAD vormingen ,

Basisvorming alcohol- en drugpreventie

Ben je nieuw in het preventielandschap? In deze zesdaagse praktijkgerichte basisvorming krijg je de basiskaders van alcohol- en drugpreventie mee, leer je wat kwaliteitsvolle A&D-preventie omvat en kan je kennismaken met enkele sectoren naar keuze.

De redenen voor middelengebruik en de oorzaken van verslavingsproblemen zijn complex en multifactorieel. Daarom situeert de aanpak ervan zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie.

Het voorkomen van problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik (preventie) is geen nattevingerwerk. Na een inleiding in de problematiek en het interventiecontinuüm krijg je de basiskaders mee die we gebruiken in de alcohol- en drugpreventiepraktijk en verdiepen we ons in kwaliteitsvolle preventie. Je maakt ook kennis met het preventieaanbod voor enkele sectoren naar keuze.

Dag 1:

Dag 1 starten we met enkele basisbegrippen en zoomen in op de beïnvloedende factoren voor middelengebruik en -problemen. Daarna staan we stil bij het interventiecontinuüm met een overzicht van het preventie- en hulpverleningslandschap.

Begeleiders: Karen Vanmarcke, Gilles Geeraerts &Femke Wijgaerts, VAD

Dag 2, 3 en 4:

Kwaliteitsvolle preventie – EUPC

Deze drie dagen richten zich naar drugpreventieprofessionals, beslissings- en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun kennis en vaardigheden omtrent preventiewetenschap en kwaliteitsstandaarden. Binnen Europa is het EUPC (European Prevention Curriculum) de hoeksteen voor het trainen van personen die werken rond preventie van middelengebruik. We zien namelijk nog steeds dat slecht ontworpen preventieve interventies die weinig of geen bewijs van effectiviteit hebben geïmplementeerd worden in diverse settings. De EUPC- training focust zich op de evidentie die er is en hoe deze in de praktijk geïmplementeerd kan worden.

In deze 3 dagen training maak je kennis met:

 • Preventie als wetenschap en de gemeenschappelijke taal: etiologie, epidemiologie en socialisatie;
 • Evidence-based preventie;
 • Effectieve Europese preventieprogramma’s;
 • Tools voor implementatie en evaluatie van preventie-interventies;
 • Preventie op school, in het gezin en op het werk;
 • Principes van omgevingsgerichte preventie, mediagebaseerd preventie en gemeenschapsgerichte preventie
  En leer je om te pleiten voor preventie (advocacy)

Indien gewenst kan er via e-learning op deze inhoud verder gebouwd worden (verdieping).

We adviseren om volgend handboek aan te kopen of uit te lenen via de VAD-bibliotheek:  ‘Annemie Coone, Johan Jongbloet, Peer van der Kreeft, HOGENT (2020), Europees Preventiehandboek. Een leidraad voor wetenschappelijk onderbouwde preventie in de praktijk, vertaling van European Prevention Curriculum (EMCDDA), uitgave Politeia.’

Begeleider: opgeleide mastertrainers: Johan Jongbloet, HoWest – Annemie Coone, HoGent – Cynthia Deman, CGG Waas en Dender – Giovanni Laleman, CGG Noord-West-Vlaanderen – Marjet Vanderstraeten, ZorGGroep Zin – Karen Vanmarcke, VAD – Jolien Moernaut, VAD.

Dag 5:

 Een alcohol- en drugbeleid

De basismethodiek van alcohol- en drugpreventie is geïntegreerd werken aan  regelgeving, educatie, begeleiding en omgevingsinterventies. Tijdens deze dag krijg je de basisprincipes mee van een alcohol- en drugbeleid, zowel binnen een sector als intersectoraal (lokaal beleid). Wat is de meerwaarde van een beleid? Wat zijn obstakels? En op welke manier kan je in een organisatie en op gemeentelijk niveau hiermee aan de slag?

Begeleiders: David Möbius en Joyce Borremans, VAD

Dag 6:

Speeddates met sectorverantwoordelijken naar keuze

Tijdens de speeddates kom je meer te weten over de specificiteit van de gekozen sector en het VAD-aanbod voor deze sector. We maken ruimte voor jouw vragen. Na inschrijving vragen wij naar jouw voorkeur van sectoren.

 • Jeugdwerk
 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Eerstelijnsgezondheidszorg
 • Uitgaan/horeca
 • Sport
 • Arbeid
 • Gezinnen/opvoedingsondersteuning
 • Vroeginterventie
 • Mensen met een migratieachtergrond

Begeleiders: VAD-sectorverantwoordelijken

Doelpubliek

Preventiewerkers alcohol en andere drugs (CGG, intergemeentelijk, lokaal); Logo-medewerkers TAD; Indien je niet tot de doelgroep van de opleiding behoort, maar interesse hebt in het onderwerp, neem dan contact op met de verantwoordelijke.

Gewenste ervaring:

Deze vorming richt zich op nieuwe preventiewerkers en logomedewerkers.


Max. 12 deelnemers

De sprekers


Vragen over vormingen ?