Skip to main content
VAD vormingen ,

Interesse voor
Basisvorming Motiverende Gespreksvoering – 2024

Interesse in opleiding

Doelpubliek

Hulpverleners die werken met mensen met middelenproblemen. Ook drugpreventiewerkers kunnen deelnemen.


min. 8 en max. 15 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Niki De Prijcker, hoofdverpleegkundige Legato, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas - Tine Lauwers, klinisch psycholoog en psychotherapeut, groepspraktijk Logo+, Herenthout


Vragen over inschrijvingen ?