Skip to main content
VAD vormingen ,

Basisvorming Motiverende Gespreksvoering

Motiveren kun je leren. Heb je het gevoel dat cliënten motiveren om te veranderen erg lastig is en veel energie kost? In deze basistraining Motiverende Gespreksvoering leer je een praktisch model toepassen om doelgericht de autonome motivatie te versterken.

Motivatie vormt de motor voor verandering. Maar cliënten met een alcohol- of drugprobleem lijken vaak weinig gemotiveerd om hun gebruik te veranderen. Vaak komen ze onder druk naar de hulpverlening. En eens ze veranderen hervallen ze ook vaak in hun oude gedragspatroon. Motiverende Gespreksvoering is precies ontwikkeld om hiermee om te gaan. Het model levert waardevolle inzichten en een praktische leidraad om de autonome motivatie van cliënten te bevorderen.

In deze training krijg je inzicht in wat mensen beweegt en hoe je als hulpverlener de motivatie voor verandering kan versterken.
Meer dan een reeks technieken is Motiverende gespreksvoering (MG) een manier van zijn bij mensen. In de training krijgt de grondhouding van MG dan ook de nodige aandacht.
Het kader van de 4 processen van MG biedt een houvast voor de keuze van interventies om tot een behulpzaam contact te komen, een duidelijke focus te houden, de autonome motivatie van de cliënt te ontlokken en tijdig over te gaan naar het maken van een veranderplan.
Via actieve werkvormen oefen je de gespreksvaardigheden in om deze strategieën in praktijk te brengen.

Doelpubliek

Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen; Begeleiders van vroeginterventie bij jongeren die alcohol en andere drugs gebruiken; Preventiewerkers alcohol en andere drugs (CGG, intergemeentelijk, lokaal)


minimum 8 en maximum 14 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Iris Linsen, Coördinator OP+, ADIC vzw - Mark Heremans, Praktijklector en onderzoeksmedewerker SUPRB, HOGent


Vragen over vormingen ?