Skip to main content
VAD vormingen ,

Begeleiding bij gokproblemen – voor eerstelijnspsychologen

Ben je eerstelijnspsycholoog en wil je je kennis en vaardigheden versterken om een cliënt met gokproblematiek te begeleiden? Deze online vorming zet je op weg.

Een cliënt meldt zich aan met vage psychische klachten en je voelt aan dat er iets meer speelt. Misschien worstelt deze persoon met een gokproblematiek?

Gokproblemen gaan gepaard met ernstige verstoringen op persoonlijk, familiaal, sociaal, professioneel en financieel vlak. Mensen met gokproblemen ervaren vele drempels om hulp te zoeken, ondanks de schade voor hun gezondheid, de negatieve impact op hun relaties en het psychische lijden. Maak als eerstelijnspsycholoog hierin mee het verschil. 

Ontdek in deze interactieve vorming meer over de verborgen thematiek van gokproblemen: leer hoe je de subtiele signalen herkent die wijzen op een gokstoornis en krijg praktische handvaten om effectief te begeleiden en door te verwijzen.

Deze vorming maakt deel uit van een federaal project om eerstelijnspsychologen deskundiger te maken in het omgaan met cliënten met gokproblemen. Deze sessie kadert binnen een testfase, en wij stellen de feedback van deelnemers zeer op prijs. Jouw inzichten zullen worden gebruikt om de vorming verder te verfijnen.

 Wie vragen heeft over het project, kan contact opnemen met Ciska Wybo (ciska.wybo@vad.be)

Doelpubliek

Eerstelijnspsychologen die zich willen bijscholen rond gokken

Gewenste ervaring:

Er is geen voorkennis vereist


Maximum 20 deelnemers

De sprekers

Carolien Van de Perre (Klinisch Psycholoog bij CGG Adentro) & Amber Pynket (Preventiewerker TAD bij CGG Adentro)


Vragen over vormingen ?