Skip to main content
Basisvormingen , VAD vormingen ,

Contextgericht denken en handelen in de verslavingszorg – voorjaar 2023

In deze vorming kijken we vanuit een contextuele bril naar middelenmisbruik en de behandeling ervan. De context –in deze vorming ligt de focus vooral op de familie en het bredere netwerk van de cliënt– wordt centraal gesteld zowel in het begrijpen van de problematiek als in de mogelijke oplossing ervan. 

Contextgericht denken en werken is een kwestie van visie en zou in elke hulpverleningsmethodiek gebruikt moeten worden: zowel binnen laagdrempelige als hoogdrempelige voorzieningen, zowel in ambulante als residentiële settings. Tijdens een theoretische kennismaking wordt een aantal denkmodellen gepresenteerd. Daarnaast reiken we een aantal praktische handvatten aan via casussen en oefeningen. Tevens staan we stil bij een aantal specifieke methodieken zoals zelfhulpboekjes, individuele gesprekken en groepswerk vanuit invalshoeken als psycho-educatie en ondersteunende familiegroepen. De deelnemers krijgen ook de gelegenheid om eigen casusmateriaal in te brengen. 

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg; Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen


Maximum 18 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Jan Stuyck, familiewerker Katarsis vzw, docent Graduaat orthopedagogische begeleiding UCLL, Campus Hasselt


Vragen over vormingen ?