Skip to main content
Middelengebruik, preventie en hulpverlening , Online aanbod ,

De invloed van Mens, Middel en Milieu op druggebruik en drugproblemen

Of een persoon een bepaald middel gaat gebruiken, en of hij daarna door dat gebruik in de problemen raakt, hangt af van een veelheid aan beïnvloedende factoren en de interactie daartussen.

Wat zijn drugs? Hoe verdeelt het drugwiel drugs onder in zeven categorieën? Deze online cursus begint met het beantwoorden van deze basisvragen. Daarna staan we stil bij het MMM-model. Dat geeft het complex samenspel weer van risicofactoren en beschermende factoren. Elke online cursus omvat verwerkingsvragen. Deze helpen om je de aangeleverde info eigen te maken.

Training Content

Open alles

Vragen over het online aanbod ?