Skip to main content
Basisvormingen , VAD vormingen ,

Driedaagse training effectieve preventie – EUPC

Het voorkomen en beperken van problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik (preventie) is geen nattevingerwerk. Deze driedaagse training bevat basiskaders over effectieve preventie gebaseerd op het EUPC (European Prevention Curriculum). Indien gewenst kan er verdiepend verder gebouwd worden op deze inhoud via een e-learningcursus. Meer info hieromtrent wordt tijdens de vorming gegeven.

Effectieve preventie – EUPC

Deze drie dagen richten zich naar drugpreventieprofessionals, beslissings- en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun kennis en vaardigheden omtrent preventiewetenschap en kwaliteitsstandaarden. Binnen Europa is het EUPC (European Prevention Curriculum) de hoeksteen voor het trainen van personen die werken rond preventie van middelengebruik. We zien namelijk nog steeds dat slecht ontworpen preventieve interventies die weinig of geen bewijs van effectiviteit hebben, geïmplementeerd worden in diverse settings. De EUPC- training focust op de evidentie die er is en hoe deze in de praktijk geïmplementeerd kan worden.

De training

– laat je in groep oefenen met de tools en instrumenten van het European Prevention Curriculum 
– zal gebaseerd zijn op jouw eigen ervaring en op reflecties op jouw eigen praktijk;
– laat je onderling uitwisselen met andere deelnemers;
– is gebaseerd op het curriculum met een theoretisch kader.

In deze training maak je kennis met:

  • Preventie als wetenschap en de gemeenschappelijke taal: etiologie, epidemiologie en socialisatie;
  • Evidence-based preventie;
  • Effectieve Europese preventieprogramma’s;
  • Tools voor implementatie en evaluatie van preventie-interventies;
  • Preventie op school, in het gezin en op het werk;
  • Principes van omgevingsgerichte preventie, mediagebaseerd preventie en gemeenschapsgerichte preventie
    En leer je om te pleiten voor preventie (advocacy)

We adviseren om volgend handboek aan te kopen of uit te lenen via de VAD-bibliotheek:  ‘Annemie Coone, Johan Jongbloet, Peer van der Kreeft, HOGENT (2020), Europees Preventiehandboek. Een leidraad voor wetenschappelijk onderbouwde preventie in de praktijk, vertaling van European Prevention Curriculum (EMCDDA), uitgave Politeia.’

Doelpubliek

Drugpreventieprofessionals, beslissings- en beleidsmakers (lokaal, regionaal en nationaal) die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun kennis en vaardigheden omtrent preventiewetenschap en kwaliteitsstandaarden.


minimum 10 en maximum 20 deelnemers

De sprekers

Opgeleide nationale mastertrainers: Johan Jongbloet, HoWest - Annemie Coone, HoGent - Cynthia Deman, CGG Waas en Dender - Giovanni Laleman, CGG Noord-West-Vlaanderen - Marjet Vanderstraeten, ZorGGroep Zin - Karen Vanmarcke, VAD & Jolien Moernaut, VAD.


Vragen over vormingen ?