Skip to main content
VAD vormingen ,

Dubbele Diagnose: Psychotische gevoeligheid en middelenafhankelijkheid

Hoe ga je om met mensen met een kwetsbaarheid voor psychose en die tevens middelen als cannabis of cocaïne gebruiken? Cliënten met een psychotische problematiek en ernstig middelenmisbruik vallen makkelijk tussen wal en schip. In de alcohol- en drugsector vormen ze een kwetsbare groep die moeilijk om kan met bepaalde regels en verwachtingen. In voorzieningen gespecialiseerd in het werken met mensen met psychotische stoornissen vormt dan weer het middelengebruik soms een probleem.

Feit is dat beide problematieken negatief interfereren: cliënten gebruiken drugs en decompenseren psychotisch. Psychotische cliënten trachten hun symptomen te verzachten met drugs. Cliënten met een psychotische kwetsbaarheid kennen vaak een terugval na druggebruik.

Tijdens deze vormingsdag staan we kort stil bij de kennis waarover we beschikken met betrekking tot psychose en middelenmisbruik. Welke producten hebben welke invloed op psychose? Nadien bekijken we de mogelijkheden tot herstel en behandeling, maar ook de moeilijkheden waar je als hulpverlener tegenaan loopt.

Doelpubliek

Deze vorming vertrekt vanuit een algemeen begrip van verslaving en is vooral gericht op hulpverleners die werken met mensen met een verslaving waarbij bijkomend psychotische kwetsbaarheid speelt .

Gewenste ervaring:

Er is geen voorkennis over psychotische kwetsbaarheid nodig, maar wel basiskennis van verslaving.


max. 18 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Joris Corthouts, psycholoog–gedragstherapeut, ACT Trainer


Vragen over vormingen ?