Skip to main content
VAD vormingen , Verdiepende vormingen ,

Dubbele diagnose-reeks: Autisme en verslaving – voorjaar 2023

In een reeks vormingen over dubbele diagnose zetten we de samenhang van verschillende psychiatrische aandoeningen met verslaving op een rijtje. Personen met een psychiatrische stoornis lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van een middelenproblematiek. Professionals in de alcohol- en drughulpverlening én de bredere GGZ komen dus geregeld ​in contact met dubbelediagnosepatiënten. Om hier op een effectieve wijze mee om te gaan is een goed begrip van de dubbele problematiek en integrale behandelvormen noodzakelijk.

Mensen op het autismespectrum hebben een andere denkstijl en informatieverwerking dan neurotypische mensen (mensen zonder autisme). Typerend in de begeleiding van mensen op het spectrum is vaak een dubbele mindblindness; mensen op het spectrum kunnen zich moeilijk de wereld van neurotypische mensen inbeelden, maar ook omgekeerd!

Tijdens deze vorming gaan we proberen te ervaren hoe het is om in de wereld te zitten van iemand op het spectrum met een (rand)normale begaafdheid.
Is de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg aangepast aan de noden van mensen op het spectrum? Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen autismespecifiek- en verslavingsgedrag? Hoe kan je als hulpverlener autismevriendelijk werken en welke aanpassingen zijn er nodig?

Iedere mens is uniek en dit geldt ook voor mensen op het spectrum. Tijdens deze vormingsdag proberen we richtlijnen en specifieke handvatten te vinden om mensen op het spectrum en met een verslavingsproblematiek te begeleiden. We vertrekken vanuit die bijzondere denkwereld en proberen hier een aantal antwoorden op te vinden.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg

Gewenste ervaring:

Deze vorming vertrekt vanuit een algemeen begrip van verslaving en is vooral gericht op hulpverleners die werken met mensen met een verslaving. Er is geen voorkennis van autisme nodig, maar wel basiskennis van verslaving


maximum 18 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Christiaan Heelen, teamleider beschut wonen Vistha vzw Hasselt, auticoach & contextueel gedragstherapeut i.o. praktijk Liria Hasselt


Vragen over vormingen ?