Skip to main content
VAD vormingen ,

Dubbele Diagnose: Verslaving en persoonlijkheidsproblemen – bekeken vanuit schematherapie

Verslaving en persoonlijkheidsproblemen gaan vaak hand in hand. Wat betreft de behandeling vallen deze cliënten vaak tussen wal en schip mede door bijkomende, complexe problemen op verschillende terreinen. Schematherapie kan handvaten bieden om beide problematieken geïntegreerd te behandelen.  In deze vorming zal een basis worden meegegeven van schematherapie, toegepast op persoonlijkheidsproblemen en verslaving.

Schematherapie is een integratief behandelmodel ontwikkeld in de jaren ’90 door Jeffrey Young. Het combineert elementen van verschillende therapeutische stromingen in een helder en overzichtelijk model om persoonlijkheidsproblemen te verklaren en te behandelen. Het helpt mensen die vastzitten in terugkerende patronen (schema’s en modi) om tot duurzame verandering te komen. Deze schema’s zijn vaak ontstaan in de kindertijd door tekorten in basisbehoeften. Schema’s zorgen er dan voor dat de omgeving begrijpelijk en voorspelbaar wordt. Deze schema’s beïnvloeden hoe iemand zichzelf, anderen en de wereld om zich heen waarneemt en tegemoet treedt. In het volwassen leven worden deze schema’s eerder maladaptief, waarbij deze getriggerd kunnen worden op momenten dat er iets gebeurt dat aan vroeger doet denken. We gaan ons vervolgens gedragen op manieren die ons vroeger ook hebben helpen overleven (modi). Echter in het hier en nu zorgt deze overlevingsstrategie ervoor dat we opnieuw niet voorzien worden in onze onderliggende behoeften. Dit bevestigt dan weer de eerdere overtuigingen dat we hadden en op deze manier geraakt men vast in hun patronen. In deze vorming wordt gekeken naar hoe men vanuit een bepaalde modus gaat gebruiken en welke functie dit heeft.  

Doelpubliek

Deze vorming vertrekt vanuit een algemeen begrip van verslaving en is vooral gericht op hulpverleners die werken met mensen met een verslaving.

Gewenste ervaring:

Er is geen voorkennis over persoonlijkheidsstoornissen nodig, maar wel basiskennis van verslaving.


Maximum 14 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Laura Lemmens, Psycholoog - Zorginhoudelijk coördinator, Cadenza5, Multiversum, Boechout


Vragen over vormingen ?