Skip to main content
VAD vormingen ,

Dubbele Diagnose: Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen – focus antisociale persoonlijkheidsstoornissen en borderline

De combinatie van verslaving en persoonlijkheidsstoornis komt vaak voor. Het is een combinatie die zorgt voor bijkomende problemen op verschillende terreinen. Kennis en behandelingsmogelijkheden over zowel verslaving als over persoonlijkheidsstoornissen worden voorgesteld.

Hoe versterken deze twee problemen het problematische verloop en hoe bemoeilijkt het ene probleem de behandeling van het andere? De gecombineerde problemen blijven vaak onderbelicht. Ook de teneur blijft vaak somber. Herstel of genezing is veel moeilijker dan voor elk van deze twee problemen –verslaving en persoonlijkheidsstoornis– apart.

De combinatie kent meestal een ongunstiger verloop, met een beduidend verminderde levenskwaliteit op verschillende levensdomeinen.

In deze vorming willen we ten eerste deze ‘moeilijke combinatie’ beschrijven. We focussen vooral op twee specifieke persoonlijkheidsstoornissen, namelijk de antisociale en de borderline persoonlijkheidsstoornis. We schetsen de beperkingen en grenzen van de hulpverlener evenals de beperkingen die eigen zijn aan de problematiek.

Vanuit een gezond optimisme reiken we handvatten aan om u te leren omgaan met deze combinatie van problemen. We belichten o.a. het hanteren van regels, een werkbare behandelingsrelatie en zelfzorg en teamzorg voor de hulpverleners.

Doelpubliek

Deze vorming vertrekt vanuit een algemeen begrip van verslaving en is vooral gericht op hulpverleners die werken met mensen met een verslaving.

Gewenste ervaring:

Er is geen voorkennis over persoonlijkheidsstoornissen nodig, maar wel basiskennis van verslaving.


Maximum 18 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Dr. Peter De Bruyn, gedragstherapeut/psycholoog, Kessel-Lo


Vragen over vormingen ?