Skip to main content
VAD vormingen ,

Familiegericht werken bij problematisch middelengebruik – 2024

In deze eerste module van het blok 'omgaan met familie en andere naastbetrokkenen' gaan we dieper in op familiegericht werken en het belang van werken met de context bij problematisch middelengebruik. Er wordt een theoretische achtergrond geschetst, maar de klemtoon ligt vooral op het vormen van attitudes en vaardigheden.

Deze module richt zich op het cruciale aspect van familiegericht werken bij problematisch middelengebruik. Deelnemers krijgen inzicht in het belang van het integreren van de bredere context in hun benadering. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een positieve attitude en praktische vaardigheden voor effectieve begeleiding. Essentiële contextuele begrippen worden behandeld, en deelnemers worden uitgedaagd deze toe te passen op concrete casussen uit hun eigen werkveld. Diverse modellen voor contextueel werken worden besproken, en de websites www.familiereflex.be en www.kindreflex.be dienen als waardevolle bronnen. Praktische toepassing van theorie op casuïstiek en het betrekken van naastbetrokkenen via psycho-educatie zijn kernpunten.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg. Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen

Gewenste ervaring:

Hulpverleners die beginnende zijn in het werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen.


De sprekers

Katty De Bremaeker, De Spiegel


Vragen over vormingen ?