Skip to main content
VAD vormingen ,

Harm reduction

Alles over een schadebeperkende en laagdrempelige aanpak van recreatief en doorgezet druggebruik:

Harm reduction legt de nadruk op het beperken van gezondheidsschade door druggebruik. Naast een welbepaald denkkader, omvat ‘harm reduction’ concrete interventies, programma’s en beleidsmaatregelen. De meest gekende invulling hiervan binnen de Vlaamse praktijk is de opiaatsubstitutiebehandeling naast de vele andere concrete initiatieven zoals spuitenruil, peer support-programma’s e.d.

Wat is ‘harm reduction’? In een eerste luik van de vorming neemt Tessa Windelinkx je vanuit haar jarenlange praktijkervaring mee in het theoretische kader van definities en situering. Ze staat beschouwend stil bij wat dit betekent in de praktijk van laagdrempelige hulpverlening. De complexiteit van schadebeperking, attitudes, de rol van gebruikers e.d. worden in interactie met de groep scherper gesteld.

In de namiddagsessies splitst de groep zich op naar interesse. Wie op zoek is naar de basics over het behandelen van opioïdeafhankelijkheid door middel van substitutietherapie, kan hiervoor terecht in keuzesessie 1.1 ‘Substitutiebehandeling’ door verslavingsarts, Dr. Boiy. Terzelfder tijd zet Tessa Windelinckx enkele concrete harm reduction-initiatieven zoals spuitenruil, gebruiksruimtes… op een rijtje in sessie 1.2.

In de 2e reeks keuzesessies wordt er een verdiepend medisch luik aangeboden door Dr. Boiy over substitutietherapie. Hier zal er op maat van de groep ingegaan worden op de meer specifieke aspecten van een methadon- en buprenorfinebehandeling. Daarnaast zoemt Safe ’n Sound-coördinator Shawny Vanhoutteghem in Sessie 2.2 in op risicobeperking bij recreatief druggebruik binnen het uitgaan. Ze geeft een overzicht van de verschillende schadebeperkende interventies in het uitgaansleven (zoals o.a. Safe ’n Sound, Quality Nights, Early Warning System (EWS), drugbeleid op festivals…) én schetst hoe deze op elkaar afgestemd zijn. Deze sessie gaat voornamelijk over het delen van visie, good practises en misvattingen die vandaag de dag nog leven.

Maak je keuze. Na inschrijving kan je jouw voorkeur van keuzesessies aanduiden via modules.

– Keuzesessies 1: (13.00u – 14.30u) – kies één optie
o 1.1 ‘Substitutiebehandeling’: medische en psychosociale basisaspecten
o 1.2 ‘Concrete harm reduction-initiatieven’: spuitenruil, gebruiksruimtes, pill-testing…

– Keuzesessies 2: (14.45u – 16u) – kies één optie
o 2.1 ‘Substitutiebehandeling’: verdiepende aspecten: (her-)opstart, verantwoordelijkheid/inspraak cliënt, meegeefbeleid…
o 2.2 ‘Risicobeperking bij recreatief druggebruik in de nightlife setting’

  • Keuzesessies 1: (13.00u – 14.30u) – kies één optie

    Wie op zoek is naar de basics over het behandelen van opioïdeafhankelijkheid door middel van substitutietherapie, kan hiervoor terecht in keuzesessie ‘Substitutiebehandeling’ door verslavingsarts, Dr. Boiy.

    Terzelfder tijd zet Tessa Windelinckx enkele concrete harm reduction-initiatieven zoals spuitenruil, gebruiksruimtes… op een rijtje in sessie ‘Concrete harm reduction-initiatieven’: spuitenruil, gebruiksruimtes, pill-testing…

  • Keuzesessies 2: (14.45u – 16u) – kies één optie

    In de tweede reeks keuzesessies wordt er een verdiepend medisch luik aangeboden door Dr. Boiy over substitutietherapie. Hier zal er op maat van de groep ingegaan worden op de meer specifieke aspecten van een methadon- en buprenorfinebehandeling.

    Daarnaast zoemt Safe ’n Sound-coördinator Shawny Vanhoutteghem in op risicobeperking bij recreatief druggebruik binnen het uitgaan. Ze geeft een overzicht van de verschillende schadebeperkende interventies in het uitgaansleven (zoals o.a. Safe ’n Sound, Quality Nights, Early Warning System (EWS), drugbeleid op festivals…) én schetst hoe deze op elkaar afgestemd zijn. Deze sessie gaat voornamelijk over het delen van visie, good practises en misvattingen die vandaag de dag nog leven.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg en hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen.


Minimum 10 deelnemers en maximum 18 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Tessa Windelinckx, Vlaams Coördinator GIG : Gezondheidspromotie bij injecterend gebruik: spuitenruil en hepatitis C project, Free-Clinic, Antwerpen; Dr. Jelissa Boiy , Verslavingsarts Kompas, Kortrijk; Shawny Vanhoutteghem, coördinator Safe n’ Sound, VAD Brussel


Vragen over vormingen ?