Skip to main content
VAD vormingen ,

Herstelgericht denken en handelen

Deze module behandelt herstelgerichte zorg, met nadruk op kenmerken en tips bij het omgaan met verslavingsgedrag.

Deze module verkent de dimensies van herstelgerichte zorg, waarbij de kenmerken en tips voor het omgaan met verslavingsgedrag centraal staan. We bespreken de essentiële attitudes en persoonlijke aspecten van de hulpverlener, en onderzoeken de implicaties van verslavingsgedrag voor effectieve hulpverlening. Een boeiende verkenning om de inzichten en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn in de ondersteuning van herstelprocessen.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen

Gewenste ervaring:

Hulpverleners die beginnende zijn in het werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen.


De sprekers

Jo Thienpont, De Kiem, Gent


Vragen over vormingen ?