Skip to main content
Basisvormingen , VAD vormingen ,

Hulpverlening bij alcoholproblemen – voorjaar 2023

Tijdens deze opleidingsdag krijg je zicht op de belangrijkste aspecten van het product ‘alcohol’, de mogelijke gevolgen van alcoholgebruik en de alcoholspecifieke aanpak bij alcoholproblemen en –verslaving.

Alcohol is nog steeds de drug die het meest gebruikt wordt in onze samenleving. Ook binnen de hulpverlening is de groep mensen met een alcoholprobleem sterk vertegenwoordigd. In deze opleiding staan we op productinfoniveau stil bij de verschillende aspecten van het product alcohol, de effecten en de mogelijke gevolgen. Vanuit zijn uitgebreide klinische expertise zoomt dr. Hendrik Peuskens daarnaast ook in op de specifieke behandelaspecten bij alcoholproblemen.

Tijdens deze vorming komen o.a. de volgende thema’s aan bod:

  • Omvang van alcoholproblemen
  • Richtlijn voor een verantwoord alcoholgebruik
  • Impact van alcohol op lichamelijke en psychische gezondheid
  • Specifieke aspecten (oa. screening en diagnostiek, farmacotherapie) van hulpverlening bij alcoholproblemen
  • Medische en farmacologische aspecten van detox en ontgiftingsschema’s
  • Chronische alcoholproblematiek, Korsakoff, rehabilitatie

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg - Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen - Preventiewerkers alcohol en andere drugs (CGG, intergemeentelijk, lokaal)


Max. 25 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Dr. Hendrik Peuskens, psychiater, Alexianen Zorggroep, Tienen & voorzitter VAD


Vragen over vormingen ?