Skip to main content
VAD vormingen , Verdiepende vormingen ,

Masterclass: Coachen van organisaties in het ontwikkelen van een alcohol- en drugpreventiebeleid – GEANNULEERD

Tijdens deze twee vormingsdagen krijg je theoretische informatie over het coachen van een organisatie (kenmerken van elke fase, taak en rol van de preventiewerker en organisatie in elke fase). Tegelijkertijd wordt de theorie stapsgewijze toegepast op casussen uit verschillende settings (school, OCMW, sportclub…).

Het coachen van organisaties bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid is een belangrijke activiteit van de alcohol- en drugpreventiewerker.

Deze organisaties kunnen zowel profit- als non-profitorganisaties zijn, zoals bedrijven, jeugdhuizen, scholen… Stuk voor stuk hebben ze specifieke organisatiekenmerken. Bij het coachen moet daarmee rekening gehouden worden. Toch zijn er in het coachingproces ―of het nu een school, een jeugdvereniging of een huisartsenkring betreft― gelijklopende fasen. Elke fase heeft duidelijke karakteristieken, waarbij de preventiewerker een aantal noodzakelijke stappen begeleidt.

Om de opleiding sterk praktijkgericht en op maat van de deelnemers op te bouwen, word je uitgenodigd een (reële of fictieve) casus uit uw preventiewerk mee te brengen, bijvoorbeeld een instelling bijzondere jeugdzorg met wie je een begeleidingsproces wenst op te zetten of een school die je op dat moment begeleidt.

U heeft interesse, maar behoort niet tot deze doelgroep? Contacteer de verantwoordelijke van uw setting (bv. onderwijs, arbeid).

Doelpubliek

Preventiewerkers alcohol en andere drugs (CGG, intergemeentelijk, lokaal) • Logo-medewerkers TAD

Gewenste ervaring:

Geschikt voor preventiewerkers en Logo-medewerkers die een coachende rol opnemen.


Maximum 10

De sprekers

Peter Aertsen, preventiewerker, CGG De Pont, Mechelen


Vragen over vormingen ?