Skip to main content
VAD vormingen ,

Masterclass: Encounter

Deze opleiding richt zich naar TG - medewerkers die de achterliggende visie vanuit het TG-model èn de methodiek van de encounter wil begrijpen en trainen.

De encounter is een belangrijk onderdeel van de zelfhelp van de bewonersgroep: waar zij in de structuur elkaar een spiegel voorhouden om gedrag en attitudes te veranderen, zullen ze in de encountergroep de ander confronteren met hun eigen gevoel en beleving. Ze leren in het hier en nu, uitdrukking te te geven aan hun eigen gevoelsbeleving en deze ‘ binnen de intimiteit van een groep van lotgenoten ‘ te delen. De ontvanger leert deze beleving van de ander te ontvangen,  en ontwikkelt of vergroot hierdoor empathie en het vermogen zich (meer) bewust te worden van hét effect van eigen houding en reacties op anderen. Tegelijk leren de andere groepsleden  vanuit eigen gevoel of overtuiging positie te nemen tav wat er zich in de encounter afspeelt. Dit alles houdt uiteraard in dat ook de bewoners goed moeten begrijpen waarom we doen wat we doen en hoè zij deze tool optimaal kunnen benutten. 

Na een ‘korte’  opfrissing van de visie rond voornamelijk de persoon en  herstel, en de betekenis van het leven en werken in structuur zoals het behandelingsmodel impliceert, wordt de encounter theoretisch behandeld. 

Nadien volgt voor het grootste deel de  praktijk van de encountergroep.  Deelnemers leren eerst vanuit de eigen ervaring doordat we starten met zelf participeren in een encountergroep.  Nadien gaan we over naar de verschillende aspecten van het leiden van een encounter,  met aandacht voor het ontwikkelen van je persoonlijke stijl. Daarbij wordt ook de leerencounter behandeld.

De derde dag ( 21 oktober 2024) van de opleiding volgt na enkele maanden waarbij we aan de hand van voorbije ervaringen en concrete voorbeelden via intervisie en supervisie  kennis delen en ontvangen.  

Doelpubliek

Hulpverleners werkzaam in een Therapeutische Gemeenschap (TG)

Gewenste ervaring:

Deze opleiding is bedoeld voor hulpverleners die de 3daagse vorming "De (therapeutische) gemeenschap zelf is de methode van behandelen" gevolgd hebben en openstaan om zelf actief aan de slag te gaan met de encountertechniek tijdens de opleiding.


maximum 16 deelnemers

De sprekers

Leen Spelier, gegradueerde in de orthopedagogiek. Ervaring als psychotherapeut en als groepsbegeleider in TG De Kiem en TG De Sleutel


Vragen over vormingen ?