Skip to main content
VAD vormingen , Verdiepende vormingen ,

Masterclass: Hoe feedback geven en ontvangen in een Therapeutische Gemeenschap?

Tijdens deze 2-daagse opleiding zoomen we in op achterliggende visie en meervoudige technieken en gelaagdheid waarmee feedbackmomenten gebruikt worden binnen de bewonersgroep èn door de begeleiding. Theorie, oefening en training wisselen elkaar af in deze opleiding voor TG-begeleiders.

In de therapeutische gemeenschap wordt van de bewonersgroep verwacht ‘dat ze elkaar voortdurend een spiegel voorhouden.

Aan het engagement voor het TG-programma is inherent dat bewoners zich verbinden tot actieve participatie als basis voor zelfhelp en zich verbinden met elkaar zodat ze als lotgenoten elkaar vooruit helpen, de wederzijdse hulp.

De bewonersgroep is dus zowel de context als de methode van behandeling. Feedback geven en ontvangen van elkaar is één van dè basiselementen van deze context.

Gezien dit grote belang, dienen zowel de bewonersgroep als de begeleiding heel goed op de hoogte te zijn over ‘het waarom, hoe, waar en wanneer ‘ deze tool moet of kan gebruikt worden. De manier waarop feedback gegeven wordt in de TG is zeer veelzijdig, en verreist een degelijke doorleefde kennis van de begeleiding hieromtrent.

Deze opleiding gaat uitvoerig in op de achterliggende visie en deze veelzijdige methodiek. Er wordt ruim tijd gemaakt voor oefening en training.

Doelpubliek

Hulpverleners werkzaam in een Therapeutische Gemeenschap (TG)


Max 16 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Leen Spelier, gegradueerde in de orthopedagogiek. Ervaring als psychotherapeut en als groepsbegeleider in TG De Kiem en TG De Sleutel


Vragen over vormingen ?