Skip to main content
VAD vormingen ,

Middelengebruik bij personen met een verstandelijke beperking

Als begeleider in de verslavingszorg word je al eens geconfronteerd met cliënten bij wie je gewone aanpak niet werkt. Bij mensen met een verstandelijke beperking is zo’n aangepaste aanpak nodig. Deze vorming focust en helpt je na te gaan of er sprake is van een verstandelijke beperking bij je cliënten en geeft je tips om er mee om te gaan.

Mensen met een (lichte) verstandelijke beperking zijn kwetsbaar voor psychiatrische stoornissen, waaronder ook verslavingsproblemen. Als begeleider in de verslavingszorg is het belangrijk om enerzijds de verstandelijke beperking te detecteren en anderzijds hier rekening mee te houden binnen de (groeps)begeleiding.

De volgende items worden behandeld in deze vorming:

  • Wat is een verstandelijke beperking?
  • (H)erkennen van verstandelijke beperking bij onze doelgroep en aanpak van mensen met een verstandelijke beperking in de verslavingszorg.
  • Handvatten om de eigenheid van personen met een verstandelijke beperking te herkennen.
  • Tips om aan te sluiten bij de emotionele ontwikkeling van je cliënt.

Tips om je begeleiding beter af te stemmen op personen met een verstandelijke beperking.

Grondhouding van de hulpverlener en tips voor communicatie.

Doelpubliek


De sprekers

Gianni Zegers, ’t Kader, Geel


Vragen over vormingen ?