Skip to main content
VAD vormingen ,

Follow-up Motiverende gespreksvoering

Deze follow-up sessie stelt jullie in staat om ervaringen uit te wisselen en nog meer vertrouwen op te bouwen om motiverende gespreksvoering toe te passen in jullie contacten met cliënten.

Deze vervolgsessie biedt een diepere verkenning en herhaling van het model motiverende gespreksvoering. We passen de principes concreet toe met behulp van videofragmenten en gesprekstechnieken, en oefenen deze in de praktijk via rollenspellen. De nadruk blijft liggen op het ontwikkelen van de juiste attitude en vaardigheden om motiverende gespreksvoering effectief toe te passen in verschillende situaties.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen

Gewenste ervaring:

Hulpverleners die beginnende zijn in het werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen.


De sprekers

Mark Heremans, HoGent en De Kiem, Merelbeke Niki De Prijcker, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas


Vragen over vormingen ?