Skip to main content
VAD vormingen ,

Motiverende gespreksvoering

Deze module verkent het model van motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick), met nadruk op theoretische inzichten en het ontwikkelen van de juiste attitude en vaardigheden via praktijkgerichte illustraties en rollenspellen voor effectieve toepassing in de praktijk.

In deze module verkennen we het model van motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick). We gaan dieper in op de theorie, maar ook op het herkennen en anticiperen op valkuilen bij het motiverend werken met eigen cliënten. Praktische illustraties worden geboden aan de hand van videofragmenten en gesprekstechnieken, die jullie vervolgens inoefenen via rollenspellen. De focus ligt op het ontwikkelen van de juiste attitude en vaardigheden om effectief motiverende gesprekken te voeren in de dagelijkse praktijk.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen

Gewenste ervaring:

Hulpverleners die beginnende zijn in het werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen.


De sprekers

Mark Heremans, HoGent en De Kiem, Merelbeke Niki De Prijcker, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas


Vragen over vormingen ?