Skip to main content
VAD vormingen ,

Motiverende gespreksvoering voor bedrijfshulpverleners – 18 en 30 januari 2024

Bedrijfshulpverleners vervullen door hun beroepsgeheim en hun specifieke functie een belangrijke rol binnen het alcohol- en drugbeleid van een organisatie. Zij vormen de brug tussen de organisatie en de hiërarchische lijn enerzijds en de externe hulpverleners anderzijds (huisdokter, gespecialiseerde hulpverlening). Zo kunnen bedrijfshulpverleners met de nodige vertrouwelijkheid screenen naar alcohol- en druggebruik, en medewerkers motiveren en doorverwijzen. Ook kunnen ze adviseren over wijziging in functie of arbeidsomstandigheden. Tijdens deze tweedaagse opleiding bespreken we de rol die bedrijfshulpverleners hebben in  een beleidsmatig kader, maar werken we vooral aan de gespreksstijl die bedrijfshulpverleners in hun gesprekken met medewerkers kunnen hanteren.

Doelpubliek

Met bedrijfshulpverleners bedoelen we: preventieadviseurs arbeidsartsen en psychosociale aspecten, bedrijfsmaatschappelijk werkers en -verpleegkundigen, vertrouwenspersonen. De opleiding is niet bedoeld voor medewerkers van HRM- of personeelsdiensten, noch voor therapeuten.


Minimum 8 en maximum 16 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Marie-Claire Lambrechts en Joyce Borremans, stafmedewerkers, VAD


Vragen over vormingen ?