Skip to main content
VAD vormingen , Verdiepende vormingen ,

Multidimensional Family Therapy (MDFT)

Multidimensional Family Therapy is een systeemgeoriënteerd model voor jongeren met problematisch cannabisgebruik (al dan niet gepaard gaand met gedragsstoornissen en andere problemen) en hun familie. Het Center of Treatment Research for Adolescent Drug Abuse (CTRADA) van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Miami, VS schaaft reeds 20 jaar aan dit model.

De MDFT interventies  zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en focussen zich op de processen die het middelengebruik in stand houden en dit in de verschillende systemen waarin de jongere zich ontwikkelt. Tegelijkertijd zijn de therapeuten aandachtig voor de unieke manier waarmee deze processen zich manifesteren in elke familie.

In deze tweedaagse vorming krijg je zicht op de behandeling. Deze bestaat erin de beschermende en de risicofactoren te evalueren en de individuele, familiale en sociale competenties te mobiliseren zodat de jongere opnieuw een normaal ontwikkelingstraject kan opnemen. De therapeut werkt in vier domeinen: adolescent, ouders, familie en extra-familiaal en mobiliseert een ondersteunende kring van volwassenen rondom de jongere. De therapie duurt ongeveer zes maanden verdeeld in drie fasen.

We bieden een uitgebreide kennismaking met dit model, zowel theoretisch als praktijkvoorbeelden. Het model wordt op een gestructureerde en interactieve manier voorgesteld.

Met deze vorming richten wij ons naar hulpverleners in de verslavingszorg die werken met gezinnen of hier graag meer over willen leren.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg, Hulpverleners die werken met mensen met een alcohol- en of andere drugproblemen


max. 18 deelnemers
Accreditering werd aangevraagd

De sprekers

Sylvia Cool, Hoofd opleidingen/ Senior trainer MDFT Nederland, Gastdocent GZ-opleiding PPO Stichting Jeugdinterventies


Vragen over vormingen ?