Skip to main content
VAD vormingen ,

Neurobiologie bij middelengebruik & productinfo rond psycho-actieve medicatie

Deze vormingsdag bestaat uit twee delen. We starten het blok "productinfo" en staan stil bij de neurobiologie bij middelengebruik. Daarnaast zoomen we in op psycho-actieve medicatie.

In de eerste sessie van deze dag gaan we dieper in op de rol van neurobiologie bij het ontstaan en in stand houden van afhankelijkheid. We verkennen de werkingsmechanismen van drugs op het brein en bespreken de structurele veranderingen die zich voordoen in de hersenen als gevolg van (langdurig) gebruik. Een boeiende ontdekkingstocht naar de complexe relatie tussen de neurobiologie en het fenomeen van afhankelijkheid.

Een tweede deel belicht psychoactieve medicatie, waarbij we dieper ingaan op productinformatie en farmacologie. We verkennen niet alleen de werking en effecten, maar ook de risico’s van verschillende soorten medicatie. Daarnaast leren jullie over de diverse productspecifieke behandelingsmogelijkheden.

Doelpubliek

Hulpverleners in de verslavingszorg. Hulpverleners die werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen

Gewenste ervaring:

Hulpverleners die beginnende zijn in het werken met mensen met alcohol- en andere drugproblemen.


De sprekers

Dr. Frieda Matthys - Dr. Frederick Van Der Sypt, De Sleutel


Vragen over vormingen ?